bestuur en vri'jwilligers

De volgende meensken bin mit mekeer et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte:

Veurzitter: Klaas van Weperen
Siktaoris: Hendrik Fokkema
Ponghoolder: Gerda Hoogeveen

Leden:

Akkie Zeilstra
Geertje Hoekstra
Jan Russchen
Hans Salverda

(laeste wieziging van disse bladziede: 20 augustus 2017)