Bestuur en vri'jwilligers

De volgende meensken bin mit mekeer et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte:

Veurzitter: Klaas van Weperen
Siktaoris: Hendrik Fokkema
Ponghoolder: Henk de Vries (waornemend)

Leden:

Akkie Zeilstra
Geertje Hoekstra
Jan Russchen
Hans Salverda

(laeste wieziging van disse bladziede: 23 november 2017)