De Ovend: al 40 jaor et ienigste echte Stellingwarver tiedschrift!

Niet alliend de Stichting Stellingwarver Schrieversronte bestaot onderdehaand al meer as veertig jaor, etzelde gelt veur et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend! Et is een mooi gehiel mit artikels, foto's en ni'js, mit veur iederiene genoeg om je op te geven as abonnee. Dat komt hi'j trouw over de heerd en hej' een prachtig stokkien eigen kultuur in huus! Een abonnement op De Ovend kost mar 20,00 in et jaor, et blad verschient zes keer. Losse nommers bin te koop bij boekhaandel Bruna in Oosterwoolde en boekhaandel Zwikstra in Wolvege.