NI'JE UUTGIFTEN

Bergveld lest veur uut eigen wark
Dichtwark, verhaelen, volkskundige beschrievings en meer van H.J. Bergveld, opgeerd deur Henk Bloemhoff.
Hendrik Johannes Bergveld (1902-1966) is de belangriekste veurloper van degenen die in 1972 de Stellingwarver Schrieversronte opzet hebben. In et boek is zowat al zien wark (dichtwark, verhaelen, volkskundige beschrievings) opneumen. Bergveld is een kruderige verteller die oge het veur de meensken. Hi’j schrift ofwisselend en nooit langdraoderig, hi’j boeit dus altied weer. Een boek dat in gien inkelde Stellingwarver boekekaaste ontbreken mag! 320 bladzieden, pries € 19,50. SSR-155, ISBN 978-90-6466-168-6Et Stellingwarver voegelboek
(Freddie de Vries; fotograaf Ruurd Jelle van der Leij)

Alweer een uniek boek veur de Stellingwarven! Et beschrift alle voegels die in Stellingwarf veurkommen (kunnen), de biezunderheden d'rvan en waor as ze meugelik in oonze omgeving te zien binnen. Et boek is op A-4-fermaot en telt 288 pag. € 24,50. SSR-154 / ISBN 978 90 6466 167 9De dörpen van Stellingwarf in oolde beelden (Jan Koops en Jan de Vries)
Dit prachtige boek is een unieke uutgifte; niet eerder verscheen d’r een boek waor alle dörpen van Stellingwarf in an bod kommen. D’r is veur et boek een schitterende selektie maekt uut de indrokwekkende verzaemelings van beide auteurs (prentbriefkaorten, fotokaorten en oolde foto’s). Die selektie is anvuld mit fotomateriaol van veul historische verienings, dörpsarchieven en personen. Wat et boek veerder hiel biezunder maekt is dat elk heufdstok begint mit de plaknaemeverklaorig van et dörp. Daorveur dee taelkundige veur et Stellingwarfs Henk Bloemhoff et laeste halfjaor extra onderzuuk. SSR-153.
Een schitterend uutvoerd boek van 186 bladzieden dikke, de pries is € 17,50.


Mit et waeter veur de dokter (Johan Veenstra)
Begin dit jaor verscheen van Johan Veenstra opni’j een prachtig boek mit veural humoristische verhaelen. Et boek kreeg bi’jglieks in de ’Friesland Post’ en de ’Liwwadder kraante’ ommeraek goeie receensies. Et boek kan vergeleken wodden mit Veenstra’s eerdere boeken Een meenske is gien eerpel en De wereld is gek. Ok al verscheen Mit et waeter veur de dokter begin dit jaor, et boek is ni’j in de sutelaktie! SSR-152.
Dit prachtige boek telt 128 bladzieden en kost € 12,50.


Verzin (Roely Bakker)
In et twiede boek van Roely Bakker bin opni’j kotte verhaelen en gedichten opneumen. De verhaelen bin niet alliend slim ofwisselend wat de inhoold angaot, mar ok in de tied dat de verhaelen heur ofspeulen. Soms is d’r in de verhaelen een wat thrillerachtige spanning te vienen, de iene keer wat meer as de aandere keer. De gedichten bin veural gevulig wat de inhoold angaot, en daelezet in een prachtig taelgebruuk. Kotomme een mooi en plezierig boek om te lezen. SSR-151. Et telt 110 bladzieden en kost € 11,50


Een beul van een dokter (Rob Zethoven)
Van 1978 tot 1988 was Rob Zethoven huusdokter van Berkoop e.o. In zien boek vertelt hi’j over zien meerst opmarkelike belevenissen die hi’j in die periode mitmaekte. Vaeks mit flink wat humor, somstieden gevulig en serieus, mar altied integer. Een kostelik boek van 80 bladzieden dikke. SSR-150 De pries is € 10,00.


Mien wegen bin duustere paeden (Wube Lamers van de Kuunderwal)
Dit boek mit veural prachtige volksverhaelen wodde eerder in 1980 uutgeven. Omreden volksverhaelen de laeste jaoren weer ‘in’ binnen, en omdat de verhaelen van Wube Lamers zien wodden as hiel biezunder in dit genre, wodde besleuten om et boek opni’j uut te geven. In et boek bin butendat vier ni’je verhaelen opneumen, die in 1980 nog niet (op)schreven weren deur de auteur. SSR-149. Et boek telt mar liefst 200 bladzieden en kost € 14,50.


(anpast 14 december 2012)