Bestuur

Veurzitter: Klaas van Weperen
Siktaoris: Hendrik Fokkema
Ponghoolder: Olphert Smit

Leden:

Akkie Zeilstra
Geertje Hoekstra
Jan Russchen
Hans Salverda


---------------------------------------------------------------------------
Publikaosies jaorverslaegen van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte:

Jaorverslag 2012: Download PDF
Jaorverslag 2013: Download PDF
Jaorverslag 2014: Download PDF
Jaorverslag 2015: Download PDF
Jaorverslag 2016: Download PDF
Jaorverslag 2017: Download PDF
Jaorverslag 2018: Download PDF
Jaorverslag 2019: Download PDF

Inschrijving KVK: Download PDF
Statuten: Deel 1 | Deel 2

(laeste wieziging van disse bladziede: 15 september 2020)