Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Petisie: gien bezunigings op et Stellingwarfs

Beste maensken,

De perveensie zal op 19 juni een besluut nemen over de taelnota ‘Fansels Frysk’.
Daor staon mooie plannen in, mar Gedippeteerde Staoten hebben et geld d’r niet veur over.
Ze willen zels bezunegen, de Schrieversronte raekt 50 % van de provinciaole subsidie kwiet.
Daordeur kun wi’j oons wark veur et Stellingwarfs niet goed meer doen.
Teken en geef daoromme de petisie deur van de Rie faor de Fryske Beweging, die et
EBLT anvietert, en laot je stemme heuren. Perveensie, hool dit tegen!

De perveensie het verschillende financiële mitvalers had, mar hoolt now inienend de haand op ‘e pong. Pas in 2026 is d’r weer geld.

Daoromme vraogen wi’j:

* Perveensiaole Staoten zollen besluten moeten om niet te bezunigen, mar mitvalers te bruken.

* Praot eerst mit de betrokken orgenisaosies om te bekieken, hoe ze mit de perveensie tot
een oplossing kommen kunnen. Want zoks is an ‘t now toe niet gebeurd!

Teken de petitie

Alle orgenisaosies, waoronder et EBLT en de Schrieversronte, trekken tegere op om dit te keren. Jow stemme is slimme belangriek. Et laeste woord is an de Perveensiaole Staoten. Laot je stemme heuren en teken de petisie:
https//www.petities.com/besunigings op it frysk fan tafel