Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Kiender Comprix slaegd veur examen Stellingwarfs

De ooldste kiender van et Comprix College hebben in et oflopen jaor weer een kursus Stellingwarfs had. Tiedens disse kursus kwammen de kiender in de kunde mit verschillende Stellingwarvers, die bi’j heur in schoele op de koffie kwammen. Zodoende was et Stellingwarfs praoten al goed oefend.

Op donderdag 25 april deden zeuventien kiender van et Comprix College examen Stellingwarfs. Onder leiding van Elizabeth Bergsma leuten de leerlingen heur schriftelike veerdigheden zien. Nao et diktee en de schriefopdracht was et tied veur et mondelinge diel. Hierveur hadden de kiender een tenielstok instudeerd. Ze hadden zels een peer aktes schreven. Nao ofloop kregen alle dielnemers, uut hanen van Schrieversrontedirekteur Abel Darwinkel, et certifikaot veur et goed deurlopen van de kursus Stellingwarfs veur beginners.

Op de foto de kiender mit heur diplome veur et gebouw van de Schrieversronte