Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Leste ni’js

Ieken was hier prissenteerd

Ieken was hier prissenteerd

De bekende Nederlaanse Schriefster Bibi Dumon Tak was in de Stellingwarven veur de prissentaosie van de Stellingwarver vertaeling van heur kienderboek ‘De eik was hier’, dat ze schreef veur de ‘Maand van de Filosofie’ in 2021. Christine Mulder vertaelde et as Ieken...

Kiender Comprix slaegd veur examen Stellingwarfs

Kiender Comprix slaegd veur examen Stellingwarfs

De ooldste kiender van et Comprix College hebben in et oflopen jaor weer een kursus Stellingwarfs had. Tiedens disse kursus kwammen de kiender in de kunde mit verschillende Stellingwarvers, die bi’j heur in schoele op de koffie kwammen. Zodoende was et Stellingwarfs...

Lezing Patricia Snel

De schriefster Patricia Snel komt op vri’jdagmiddag 26 april van 14.00 tot 16.00 ure veurlezen in de Bruna in Oosterwoolde vertellen over heur boek ‘De Vondeling van Veenhuizen’. Amsterdam, 1824. De beide weeskiender Karel en Lize stappen op een beurtschip op weg naor...

Riekdom maekt de soep niet lekkerder

Riekdom maekt de soep niet lekkerder

Ni’je verhaelebundel Freddie de Vries prissenteerd ‘Riekdom maekt de soep niet lekkerder’, de ni’je verhaelebundel van Freddie de Vries (1959) uut Hooltpae, wodde zaoterdagaovend 13 april prissenteerd in kefé De Rustende Jaeger in Hooltpae. De aachterzael van et kefé...

IM Kees Koopstra

IM Kees Koopstra

In Memoriam Kees Koopstra  (*23 juli  1938 - †27 meert 2024) An et aende van meert kreeg de Schrieversronte et verdrietige bericht dat Kees Koopstra uut Else wegraekt is. Kees was meer as twintig jaor een wardeerd lid van de schrieversklub Letterstreken. De schrievers...

Negende Bergveldpries veur Harmen Houtman

Negende Bergveldpries veur Harmen Houtman

De Stellingwarver schriever Harmen Houtman het maendagaovend 25 meert tiedens een feestelike bi’jienkomst in de karke van Berkoop de H.J. Bergveldpries uutrikt kregen uut hanen van Schrieversronte-veurzitter Klaas van Weperen. De jury, onder veurzitterschop van Pieter...

Stellingwarfs-Fries optreden

Stellingwarfs-Fries optreden

De schrievers Johan Veenstra en Douwe Kootstra hebben vri’jdagmiddag 8 meert optreden in de biebeltheek in Wolvege.  Een gezaemelik optreden van de schrievers-vertellers Johan Veenstra en Douwe Kootstra komt niet vaeke veur. As literaire entertainers timmeren zi’j al...

Harmen Houtman wint H.J. Bergveldpries

Harmen Houtman wint H.J. Bergveldpries

De Stellingwarver schriever Harmen Houtman krigt op maendagaovend 25 meert tiedens een feestelike bi’jienkomst in de karke van Berkoop de H.J. Bergveldpries uutrikt. De jury brengt op de feestelike aovend uutgebreid verslag uut van heur bevienings, mar wil alvast...

IM Koosje Hornstra (*18-09-1945 – †29-02-2024)

IM Koosje Hornstra (*18-09-1945 – †29-02-2024)

Vleden weke is oonze vri’jwilliger Koosje Hornstra uut de tied raekt. Koosje was jaorenlang lid van de schrieversklub Letterstreken die ien keer in de zes weken bi’j de Stellingwarver Schrieversronte bi’j mekeer kwam om et schriefwark te bespreken. Now en dan...

Stellingwarver veurleesaktie

Stellingwarver veurleesaktie

In de jaoren veur corona lazen vri’jwilligers van de Schrieversronte altied in de wintermaonden in et Stellingwarfs veur in de Stellingwarver zorginstellings en verpleegtehuzen. In de jaoren dawwe last hadden van et coronavirus kon dat vanzels niet, mar now hebben de...