Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Leste ni’js

Mooie prissentaosie Appèl jongelui

Mooie prissentaosie Appèl jongelui

Et boek Appèl jongelui van Cees van der Velde uut Appelsche is zaoterdag 23 september prissenteerd in et gemientehuus in Beilen. Dik zestig meensken weren d'r bi'j. Et boek gaot over de diensttied van Cees. Doe hij achttien was mos hi'j in dienst en veertig jaor...

Ni’j boek ‘Appèl jongelui’

Ni’j boek ‘Appèl jongelui’

Ni'j boek bi'j de Schrieversronte Zaoterdag 23 september is et boek Appèl jongelui van Cees van der Velde uut Appelsche prissenteerd in Beilen....

Sutelen mit de burgemeester

Sutelen mit de burgemeester

De Schrieversronte is in september weer drok an et sutelen. Vuuf aovends gaon vri'jwilligers van de Schrieversronte op pad mit een kroje om...

Nedersaksisch symposium

Nedersaksisch symposium

Ni’j Nedersaksisch symposium komt d’r an (no. 4): ‘Kennisontwikkeling en – verbreiding van de Nedersaksische tael en literetuur’ Op zaoterdag 14...

Rabo Club Support

Rabo Club Support

De stemperiode veur Rabo ClubSupport 2023 is van start gaon! Stemmen Leden van Rabobank Heerenveen-Zuudoost Friesland kunnen van 4 tot en met 26 september heur stemme uutbrengen veur Rabo ClubSupport 2023. De Schrieversronte dot ok mit. Hoe meer stemmen d'r op de SSR...

mooie recensie Naozoemerlaand

Schriever Jaap Krol het veur et Friesch Dagblad een Friese recensie schrieven over et boek Naozoemerlaand van Johan Veenstra. "Veenstra’s leafde foar de Stellingwerver taal en kultuer giet fierder as de obligate notysjes oer it grienere gers fan eartiids." Et is een...

Sutelaksie an de gang

Sutelaksie an de gang

Sutelaksie an de gang Vleden weke woensdag 6 september is de sutelaksie weer uut aende gaon. De eerste dag wodde d'r suteld in Hooltpae en Ni'jhooltpae, vandaege op maendag 11 september wodt d'r suteld in Hooltpae, Wolvege en De Blesse. Op woensdag 13 september,...

Zichtberhied centraol op Streektaelkonfereensie 2023

Zichtberhied centraol op Streektaelkonfereensie 2023

Op 22 september 2023 orgeniseert de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) tegere mit de Nederlandse Taalunie, de perveensie Fryslân en de gemiente Waadhoeke heur jaorlikse streektaelkonfereensie. Disse wodt hullen op et gemientekantoor van Waadhoeke in Franeker en het...

Skiti Németi maekt Twentse plaetsnaembodden

Skiti Németi maekt Twentse plaetsnaembodden Hardenbarger Skiti Németi het Twentse plaetsnaembodden hennezet in Vriezenveen (’t Vjenne), Hardenberg (’n Arnbarg), en Tubbergen (Tubbige). Németi zegt: "Ik wil mensen ervan bewust maken dat Nedersaksisch echt een taal is...

Recensie Naozoemerlaand op Omrop Fryslan

Recensie Naozoemerlaand op Omrop Fryslan

Martsje de Jong vertelt in et Friese radiopregramme Op&Ut over et lezen van de ni'je verhaelebundel van Johan Veenstra. Aj' et weerommeluusteren willen: Op & Ut - Omrop Fryslân (omropfryslan.nl) Et begint ongeveer bi'j menuut 51.50

De Lantscheene veurgoed dichte…

De Lantscheene veurgoed dichte…

As d'r een schoele veurgoed dichtgaot is dat veur kiender, passeniel en dorp een emotionele gebeurtenis. In Ooldetriene gong de schoele De Lantscheene veurgoed dichte. Juf Marjan de Vries-Grasmeijer schreef d'r dit mooie gedicht over:   Olde Triene vertelt…...

Buurtcamping

Buurtcamping

Zelden wor ik nog bliede van et ni’js…   Hier is et te dreuge, daor weer vusen te nat De regering is demissionair, ligt op zien gat Bossen staon in de braand, huzen vatten vuur en vlam Oorlog legt de graonhaandel naor aarme lanen lam Et waeter van oonze rivieren...

Hemmeltied op RTV Drenthe

Hemmeltied op RTV Drenthe

Op zaoterdagmörgen 22 juli was Abel Darwinkel, direkteur van de Schrieversronte, te gast in het programma Hemmeltied van Radio Drenthe. De prissentaoren Harm Dijkstra en Leonie van der Werf praotten mit Abel over de streektael, voetballen en scheuvellopen, mar vanzels...

Mooie prissentaosie ni’j boek Johan Veenstra

Mooie prissentaosie ni’j boek Johan Veenstra

In mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae is vri’jdagaovend 14 juli et ni’je boek van Johan Veenstra prissenteerd: de verhaelebundel Naozoemerlaand. Et was een mooie literaire aovend. Johan Veenstra las zels twie verhaelen uut zien ni’je boek veur. De meziek wodde...