Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Welkom bi’j
Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Schrieversronte

Warknemers, Bestuur, RvA, vrijwilligers en jaorstokken

Tael

Stellingwarfs Woordeboek, spelling, plaknaemen, dokementaosiecentrum

Onderwies

Heemkunde, De Veerkieker en cursus Stellingwarfs veur Volwassenen 
i

Projekten

Met ni’je projekten

Stellingia

met daoronder ‘t ni’js, De Ovend, woordeboek en dokementaosiecentrum

Archief

met daoronder bibliotheek, archief en De Ovend

Schrieveri’je

Verschillende Schrievers, boeken, boeken/CD’s bestellen

Media

Foto’s, beeld, geluud, podcasts, Soundcloud

DWARREL

Onzekerhied over ni’j pensioenstelsel:

 In kotten mit pensioen gaon…

 Dan kriej’ genoeg tied veur koffieleuten en koffiedik kieken!

 

Leste ni’js

Goeie verkope op boekemarkt Schrieversronte

Goeie verkope op boekemarkt Schrieversronte

De eerste verzaemelaors stonnen smorgens om tien ure al veur de kraom in Berkoop waor de Schrieversronte op zaoterdag 3 juni een twiedehaans boekemarkt holen het veur et gebouw in Berkoop. Et leup wieder gien storm, mar toch was d’r de hiele dag deur belangstelling...

Lees meer
Prissentaosie Veldnaemeboek Berkoop

Prissentaosie Veldnaemeboek Berkoop

Berkoop - Et boek Veldnaemen van Stellingwarf diel VIII Berkoop is verleden vri’jdagmiddag 2 juni prissenteerd in et MFA in Berkoop. Et eerste...

iekmulder

iekmulder

De maond meie is net veurbi'j, mar op disse link hieronder kuj een mooi artikel lezen over de iekmulder en de verschillende benaemings die dat...

Leer Stellingwarfs op et Internet.

Ni’j is de Instagram kursus “Leer Stellingwarfs op et Internet”.
Ie leren in disse kursus de basis van de Stellingwarver tael kennen. Dit wodt jow op een mederne meniere anbeuden. Ie kun de kursus in jow eigen tied en tempo volgen.

In et warkboek vien ie de opdrachten die bi’j de Instagram kursus heuren. Et warkboek kuj’ hier alvast vienen. Schrieven kuj’ in et warkboek of in een schriffien of op ’e komputer. Wat jow mar haandigt. Ie kun et beste eerst de video bekieken en dan de opdracht in et warkboek maeken.

Een protte wille toeweenskt!

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

I N S T A G R AM K U R S U S S T E L L I N GWA R F S O P E T I N T E R N E T