De Stellingwarver Schrieversronte is et belangriekste instituut veur tael, literetuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwarf. Stellingwarf is een biezundere regio in Zuudoost-Frieslaand (NL), daor de meensken vanoolds Stellingwarfs praoten. Et Stellingwarfs is een vorm van Nedersaksisch.
Oonze administraosie is los op maendag tot en mit donderdag, van 9.00 tot 16.00 ure. Overleggen mit ere mitwarkers kan allienig nao tillefonische ofspraoke.
Tip: kiek ok es op oonze ere websteden www.stellingplus.nl en www.stellingia.nl! Woj' graeg vot-en-daolik weten wat een woord of uutdrokking uut et Stellingwarfs betekent? Klik dan ditte an: www.stellingplus.nl/wp-content/uploads/2010/10/woordenboek3.pdf.Vekaansiesluting Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte is sleuten tot 2 september, dit in verbaand mit de vekaansie.


Oolde waeterputte van Iegypte op monementelieste?

Een posien leden wodde deur de ni男e eigeneresse van een netuurgebied in de buurtschop Iegypte bi男 Ni男berkoop een oolde waeterputte (opni男) ontdekt. Die putte was deur de jaoren henne aorig dichtewi男d mit blad en toeken, zodat veur heur niet mitien dudelik was waor et omme gong.
Via de gemiente Oost-Stellingwarf kwam Kristien Zaal Dijkstra in de kunde mit Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte en vreug of zi男 ok wus om wat veur putte et gaon kunnen zol. Now hadde Bloemhoff een hiel schoft leden al es onderzuuk daon naor et greven van waeterputten zoas dat vroeger in Stellingwarf gebeurde. Dat onderzuuk dee ze in et kader van et neteren van verschillende vaktaelen t.b.v. et Stellingwarfs Woordeboek en wus daor zodoende wel et ien en aander van of. Vandaor ok dat ze docht dat et in dit geval wel es om zoe地 soorte van putte gaon kunnen zol. Ze nam kontakt op mit Andries van der Veen uut Wolvege, die in Iegypte opgruuide, en hi男 vertelde doe over zien herinnerings an de tied dat disse putte as gemienschoppelike putte in gebruuk was bi男 de bewoners van de buurtschop. Et waeter d池 van wodde deur de hiele buurtschop bruukt as de meensken thuus niet genoeg meer hadden. Et pattien dat naor de putte toeleup is diels nog te zien.

Monement
Kristien Zaal Dijkstra hecht veul weerde an disse unieke putte. Ze perbeert daoromme om die veur de toekomst op de juuste wieze in staand te holen. Tegere mit o.e. Andries van der Veen en Sietske Bloemhoff is ze de meugelikheden an et bekieken om de putte as momement op 弾 gemientelike of perveensiaole monementelieste zetten te laoten.

Opschoond
Intied hebben vri男willigers uut Ni男berkoop de putte, die tussen de vuuf en zes meter diepe is, leeghaeld. Zo zorgde Jan Eijbergen dat mit naeme et eerste pat leeghaeld wodden kon mit een kraene. Et laeste stok mos liekewel mit de schoppe gebeuren, en daorveur stakken Sjoerd Kooiman en Andries van der Veen de hanen uut de mouwen. Deur de dreugte van veurig jaor en die van de laeste tied kwammen de manluden pas hielemaole onderin de putte weer wat waeter integen. Hier en daor vunnen ze ok nog oolde stokken turf, daor de putte indertied mit opzet is. Et doel is om nao de zommer de putte weer opni男 mit turven op te zetten, ok weer mit de hulpe van vri男willigers. Datzelde gelt ok veur et pattien dat van de weg of naor de putte toelopt. Et doel is dat ien en aander veur de winter klaor is. De hoop is vanzels dat de waeterputte tegen die tied ok op een monementelieste staot, zodat d池 een geraansie is dat disse biezundere putte veur de toekomst op een verantwoorde wieze bestaon blieven zal.


Wark Dick Bakker en miniaturen Stellingwarver klokkestoelen trekken veul volk

Veul interesse bliekt d池 tiedens de Eupen Stalperiode te wezen veur de twie tentoonstellings die bi男 de Stellingwarver Schrieversronte te bezuken binnen. Dat gelt in et eerste plak veur de prachtige eulievarfschilderi男en van Dick Bakker van Ooldetriene. Op zien schilderi男en wet Bakker de indrokwekkende netuur van de Braandemeer en de Rottige Miente in West-Stellingwarf op een kundige wieze zien te laoten. Hi男 lat de biezundere gebieden op een eigen, mar veural ok hiel herkenbere wieze volledig tot heur recht kommen.

Miniaturen Stellingwarver klokkestoelen

Ok veul interesse en wardering is d池 veur de miniaturen van twaelf Stellingwarver klokkestoelen. Die miniaturen wodden indertied deur Aaldert Alten van Noordwoolde maekt veur et vak Hiemkunde in et basisonderwies. Eerder warkte Alten mit as infermaant veur et vaktaele-onderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte. Hi男 vertelde mitwarker Sietske Bloemhoff over de bouw van de klokkestoel om zo alle begrippen die mit de bouw te maeken hebben te verdudeliken. Behalven dat die woorden allemaole opneumen binnen in et Stellingwarfs Woordenboek verschenen ze ok in een boek over de Stellingwarver klokkestoelen dat in 1988 uutgeven wodde.

鱈uudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf

Intied is et krek nuumde boek al weer herwertsjaoren uutverkocht. Daoromme verschient eerdaegs een hiel ni男 boek, mit daorin niet alliend et - verni男de - verhael over de Stellingwarver klokkestoelen, mar ok dat van de luudklokken in de regio. Daorveur zorgde Jan Koops van Oosterwoolde, die daor de laeste peer jaor uutgebreid onderzuuk naor dee en hiel veul gegevens ontdekte die an now toe niet bekend weren. Van et ni男e boek, dat veurzien wodt van veul oolde en ni男e foto痴, is begin september de prissentaosie.


践et Kanaal filmt De Verdwenen Peerden

Naodat op 3 en 4 augustus 2018 de prachtige theatertocht 船e Verdwenen Peerden opvoerd wodde, zoj daenken dat de beide peerden now echt vot wezen zollen Mar niks is minder waor, want bi男 dit Schrieversronteprojekt heurt ok de verfilming van dit oolde verhael uut Ni男berkoop. Daorveur zorgt et artistieke kollektief 辿et Kanaal uut Grunningen, mit o.e. Patrick Hoving, die ofkomstig is van Basse, een klein plakkien vlakbi男 Steggerde. 践et Kanaal bestaot uut jonge meensken die krek ofstudeerden an et konservatorium, heur opleiding volgden op Minerva, of nog studeren an de Popakedemie in Liwwadden. De groep, die wisselend van grootte is, timmert beheurlik an de weg. Zo koj ze eerder dit jaor ok mit (muzikaole) theaterveurstellings tegenkommen op bekende festivals as Oerol en Noorderpop.
Veur et verfilmen van De Verdwenen Peerden was 践et Kanaal begin juli in Ni男berkoop om heur impressie en beleving van et verhael in filmbeelden omme te zetten. Iene van de heufdrollespeulders is Andries van der Veen uut Wolvege, die liekewel as oold-inwoner van Ni男berkoop et drp op zien doempien kent. 践et Kanaal legt graeg verbanen tussen vroeger en now, tussen oold en jong; en uteraord heurt daor ok et Stellingwarfs bi男. In de haast zal de film o.e. in Berkoop vertoond wodden. Wanneer dat wezen zal, is op dit mement nog niet nog bekend.
In de film is o.e. een scene te zien rond een beeld dat een blievende herinnering wezen zal an et verhael van de beide peerden. Et wodde maekt deur Janneke Hoek, krek as Hoving juust ofstudeerd an Minerva. Et beeld staot in de bos van Boshoeve, vlakbi男 de ingang an de Grindweg. Behalven op dat plak wodde d池 filmd in et Diakenievene, op 弾 Delleboersterheide en bi男 de klokkestoel van Ni男berkoop.


Klokkestoelen in miniaturen: te bekieken in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop

Vanof et kommende weekaende zal bi男 de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop niet alliend et prachtige wark van keunstschilder Dick Bakker van Ooldetriene te zien wezen, mar ok de miniaturen van alle Stellingwarver klokkestoelen. De reden daorveur is dat op 2 september et boek Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf (van Jan Koops en Sietske Bloemhoff) verschienen zal.
De twaelf miniaturen bin in de negentiger jaoren van de veurige ieuw maekt deur de heer Aaldert Alten (1921-2000) van Noordwoolde. Alten was doe iene van de infermaanten veur et vaktaele-onderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte, in dit geval gong et om die van de klokkestoelebouwer. De miniaturen bin allemaole percies op schaol maekt en hebben ok om die reden een belangrieke weerde. Van die tied of bin ze ok te lien deur de basisschoelen in et kader van et vak Hiemkunde in et basisonderwies.
De miniaturen van de klokkestoelen en de schilderi男en van Dick Bakker bin tot 19 augustus alle middaegen tussen 13.00 en 18.00 ure te bezien in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, daornao tiedens de kantooruren van de stichting. De toegang is ommenocht.


Kursus Stellingwarfs komt d'r weer an

Kommend kursusseizoen wodt de kursus 全tellingwarfs veur beginners weer geven. Veurig jaor was et in de biebeltheek van Wolvege, disse keer in et Comprix College in Oosterwoolde. De kursus bestaot uut zes lesaovenden; drieje in november van dit jaor en drieje in jannewaori 2020. De daotums bin op dit mement nog niet bekend. De kursusleiding bestaot uut Ageeth Bos, Henk Bloemhoff en Mark van Veen. Veur meer infermaosie kuj kontakt opnemen mit de Stellingwarver Schrieversronte: info@stellingwarfs.nl. Bellen op oons bekende nommer kan netuurlik ok: 0516-451108.


Gemiente Oost-Stellingwarf dot mit straotnaeme ere an vroegere borgemeister dr. T.H. Oosterwijk

Dr. Tieme Hendrik Oosterwijk was van 1965 tot 1985 borgemeister van Oost-Stellingwarf. Nog altied daenken inwoners mit groot respekt en veul wardering an him weeromme in zien funktie en as meens. Op 粗 webstee www.ooststellingwerf.nl/www.ooststellingwerf.nl/stellingwerfs-eerbetoon-aan-borgemeister-oosterwijk dot et gemientebestuur van now tiedinge dat ze de heer Oosterwijk uut eerbetoon vernuumd hebben in een straotnaeme: 腺org. Oosterwijkbrink. Dat is de naeme veur et terrein ongeveer van de hoeke van de 船ertien April-straat en 全nellingerdijk. De ni男e paanden van de Lidl, zorginstelling Talant en koopappattementen kommen zo an de Borg. Oosterwijkbrink. Meer info vien in in de hierveur nuumde bron van de gemiente, en ok in de Ni男e Oost-Stellingwarver van veurbi男e deensdag 4 juli. Die citeert ok uut Oosterwijk zien slottoespraoke, mit o.e. ditte: 船e terechte strijd voor erkenning van het Fries heeft als ijzeren consequentie, dat evenveel respect moet worden opgebracht voor taalminderheden in eigen provincie, zoals de Stellingwervers.
De heer Oosterwijk het niet lange van zien pensioen genieten kund, hi男 kwam in 1989 al te overlieden. Veul meensken herinneren him niet allienig as kundig en geliefde borgemeister, mar ok as een hiele goeie streekhistorikus. Al bin d池 netuurlik de laeste 25 jaor op sommige punten ni男e inzichten, dr. Oosterwijk zien publikaosies wo地 nog riegelmaotlg raodpleegd, citeerd of opni男 ontdekt. Zien grootkaans bekendste publikaosie is, in boekvorm, 船e geschiedenis van de Oost-Stellingwerver dorpen. Et is nog altied an te tugen (jongste drok, bi'j de Stellingwarver Schrieversronte).


Nedersaksisch in een neutedoppe: ni'j boek mit veul infermaosie, ok bi'j de Stellingwarver Schrieversronte te koop

Et Stellingwarfs is mit et Sallaans, Drents, Grunnings, Twents, Veluws en Aachterhoeks de regionaole tael Nedersaksisch. Op woensdag 10 juli verscheen daor een ni男 boek over, 'Nedersaksisch in een notendop. Inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur'. Uutgeveri男e: Keuninklike Van Gorcum; 184 bladzieden. Uut et veld kwam vaeke de vraoge naor zoe'n uutgifte; die zol vergeliekber wezen moeten mit zok soorte van uutgiften veur et Fries en et Nederduuts. Dat boek is d池 now. 鮮edersaksisch in een notendop prissenteert een macht an gegevens in kort bestek en alles is brocht in berisseneerd verbaand. Auteurs: H. Bloemhoff, P. Bloemhoff-de Bruijn, J. Nijen Twilhaar, H. Nijkeuter en H. Scholtmeijer. Et boek is ok te koop bi男 de Stellingwarver Schrieversronte. Uutgeveri男e: Keuninklike Van Gorcum; tal bladzieden: 184; pries 22,95. Meer info o.e. op https://www.cgtc.nl/2019/07/12/presentatie-boek-nedersaksisch-in-een-notendop/


De wereld van Zander: ni男 SSR-boek op komst (1)

Op 稚 heden wodt d池 bi男 de Stellingwarver Schrieversronte drok an een riegeltien ni男e boeken warkt. Zowat drok-klaor is et boek De wereld van Zander. Et gaot hier om een egodokement van een laandverhuzer uut Donkerbroek. Veur de bewarking zorgt dr. Rienk Klooster (emeritus-predikaant) uut Liwwadden. Dit biezundere boek gaot over de uut Donkerbroek ofkomstige laandverhuzer Zander jacobs Klooster (1820-1906). Zander Klooster is al even boven de tachtig as hi男 alderhaande herinnerings uut zien leven an et pepier toevertrouwt. Zo blikt hi男 weeromme op zien jeugd, zien schoeletied, zien femilie, gebeurtenissen die hi男 mitmaekte en personen die hi男 ontmoet het, in Donkerbroek en omgeving liekegoed as in 租e ni男e wereld.


Stillestaon en weer veerder gaon: ni男 SSR-boek op komst (2)

Dit naojaor verschient bi男 de Stellingwarver Schrieversronte een biezundere dichtbundel. De gedichten in Stillestaon en weer veerder gaon gaon over verls en rouw, mar veural ok over hoop. 前m behalven et verdriet ok et locht toe te laoten in de wetenschop dat herinnerings blieven, zo geven Grietje Bosma en Attie Nijboer an. Zi男 tegere schreven de gedichten, die troost en steun bieden kunnen en haandvatten anrieken om verls te verwarken en om mit rouw omme te gaon..


Expesisie schilderi男en Dick Bakker

Van 20 juli t/m begin oktober is d池 in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte een expesisie van schilderi男en van keunstener Dick Bakker uut Ooldetriene. In die periode bin d池 schilderi男en te zien van de West-Stellingwarver netuurgebieden de Braandemeer en de Rottige Miente. Kenmarkend veur die gebieden bin de weren en ribben die ontstaon binnen doe d池 in de veurige ieuw vene ofgreven wodde. In de schilderi男en lat de keunstener de gebieden in de verschillende jaorgetieden zien. Om zokke biezundere mementen vaaste te leggen maekt Bakker buten een groot tal schetsen, die hi男 daornao in zien atelier in eulievarve uutwarkt.

Dick Bakker wodde in 1954 geboren in Assen. Van 1974 tot 1979 studeerde hi男 an de akedemie veur beeldende keunsten Minerva in Grunningen. De eerste drie jaor nao et ofronden van zien studie woonde en warkte hi男 in Drenthe, van 1982 of was hi男 roem 25 jaor woonachtig in Zeelaand. Daor schilderde hi男 mit naeme de Oosterschelde, de poolders en de mit riet bedekte brakke netuurgebieden langs de Zeeuwse kust.

In 2007 kreeg Dick Bakker de gelegenhied om in West-Stellingwarf in een ni男e omgeving warken te gaon. Behalven laandschoppen maekt hi男 ok kleinere schilderi男en van voegels op hoolt dat hi男 vunnen het.

De expesisie kan van 20 juli tot 19 augustus daegeliks bezocht wodden tuussen 13.00 en 18.00 ure, de toegang is gratis. Daornao is et wark tiedens kantooruren van de Stellingwarver Schrieversronte te bezien.


Stellingwarver film Daor klept de klokke weer naor Itali

Kotleden is de film Daor klept de klokke weer instuurd naor et BABEL Filmfestival, een festival dat sund een tal jaoren holen wodt in Itali. Dit jaor is dat veur de zesde keer. Et BABEL Filmfestival is een internationale filmwedstried veur films in minderhiedstaelen. De Stellingwarver Schrieversronte wodde tipt om disse eigen film in te sturen deur Onno Falkena van et EBLT, et Europees Buro veur Kleine Taelen. Ok de Stellingwarver Schrieversronte is daor bi男 ansleuten. Skriptschriever en regisseur Thomas rovers zorgde veur ondertiteling in et Engels. Et is veur alle mitwarkers en de Stellingwarver Schrieversronte now eerst ofwaachten of de film deur de eerste selektie kommen zal. Et BABEL Filmfestival is van 2 tot 7 december in Cagliari op Sardini


Film Daor klept de klokke weer in Wolvege: riegel vertonings in Stellingwarf uut aende

Naodat de premire een schoffien leden al west was, wodde op 5 juni de film 船aor klept de klokke weer veur et eerst in oonze regio vertoond. Dat gebeurde, nao een kotte uutleg deur Sietske Bloemhoff, veur de bewoners van de Lennaflat en de buurtverieninge Prinsenhof in Wolvege tiedens een Stellingwarver middag. De twiede vertoning is op zundagmorgen 16 juni tiedens et drpsfeest van Hooltpae. Daornao wodt de film nog in tal van ere drpen prissenteerd. Bi男 elke vertoning is veurofgaonde an de vertoning een kotte inleiding deur iene van de speulders of mitwarkers.


Tiedschrift 船e Ovend van juni 2019 verschenen

De 47ste jg. no. 3 van 船e Ovend is d池 al weer. Veur de vaaste abonnees 20,00 in et jaor, losse nommers gellen 4,00. De inhoold bestaot disse keer o.e. uut een 膳euroffien van Kjest Herder, die ingaot op de veraanderende wereld, en citeert bi男 alle onwissighied Rosanne Hertzberger, mit heur uutspraoke daj beter mar niet et benauwd wezen regeren laoten kunnen. Schriefster Attie Nijboer vertelt over Klasien Dijksma, die veul inlezen het veur et spreuken boek in et Stellingwarfs. In et verhael 践aagste bluf schrift Rob Zethoven zo te lezen over eerdere belevenissen die hi男zels as huusdokter in Berkoop hadde. Pozie is d池 van Roely Bakker: 閃eitied, 然ooie rozen en 銑uuster, Willem Jan Teijema: 宋andaege schrief ik een gedicht en Johan Veenstra: 賎eheim, 全chippersvrouw, 膳isker en 全childer (gedichten die eerder plaetst binnen op een mooi plak in et netuurgebied De Rottige Miente). Verhaelen bin d池 van Kjest Herder: 膳ervroegd mit pensioen (1), Jaap Sikkema: 選n de wolken en Harmen Houtman: 善roost. In de riegel buurtschoppebeschrievings is disse keer Euverburen onder Steggerde an de beurt: Jelle Roorda vertelt d池 over. Carol Klok brengt historische feiten van de laet 18de-/ begin 19de-ieuwse krimineel Jan Hut nog es naor veuren, onder de titel 遷an Hut, de schrik van de Stellingwarven.


Tomke is zien iPad kwiet!

Kotlede was Tomke veur de twaelfde keer op bezuuk in Oost- en West-Stellingwarf. Verhaelen over dit aeventuurlike jongien en zien hontien Romke en nog hiel veul ere kammeraoties wodden veurlezen in zowat alle Stellingwarver ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang. Dat gebeurde deur een grote groep enthousiaste veurlezers van de Stellingwarver Schrieversronte, die disse aktie orgeniseert. Veur de hiele kordinaosie van dit veurleesfeest zorgden Wikje Haan (West-Stellingwarf) en Akkie Zeilstra (Oost-Stellingwarf). De Tomke-veurleesaktie is ieder jaor in de hiele perveensie; veur de overkoepelende orgenisaosie zorgt 'It Selskip foar Schriftekennisse'

Tomke is zien iPad kwiet
Et van oorsprong Friestaelige boekien, dat uutgeven wodt deur de Afuk in Liwwadden, wodt sund jaor en dag in et Stellingwarfs vertaeld deur schriefster Sjoukje Oosterloo. De Stellingwarver Schrieversronte zorgt d'r veur dat alle ukken ieder jaor dit prachtige boekien vol mit verhaelties, lieties, spullegies en kleurplaeten ok mit naor huus toe kriegen. In et ni'je boekien 'Beleef et mit Tomke' krigt Tomke o.e. te maeken mit wonderlike parfum, een hiel nuver fruitbakkien en hi'j is zien iPad ok nog es kwiet.


De Kienderwebstee: interessaante webstee bi'j de Stellingwarver Schrieversronte

De kienderwebstee is bedoeld veur kiender van vier tot twaelf jaor. Verhaelties, gedichten, spullegies, kleurplaeten, puzelties, lieties en gao mar deur zullen d'r plaetst wodden. Alles is bedoeld om thuus aachter de komputer lezen of doen te kunnen. Veur invulling en driemaondelikse verni'jing zorgen Kiena Bouwer, vaaste vri'jwilliger bi'j de Stellingwarver Schrieversronte, en Schrieversronte-webmeister Ninke van der Veen. Veur meer klik an: www.kienderwebstee.nl


Omroep Odrie: vlakbi'j, uut de eigen streek en' mit eigen tael en meziek: Odrie

Veur wie et nog niet wus: Omroep Odrie in Oost-Stellingwarf het twie hiele mooie pergrammes in en mit streektael en streektaelmeziek. Ze wo'n hieronder nog es nuumd. Die lekaole omroep is te heuren op 106.9 FM, kabel 104.1 FM.
Veur wie dit ok niet wus: via internet kuj' Omroep Odrie ok goed heuren:
http://www.radioviainternet.nl/omroep-odrie.

Die streektaelpergrammes dat bin:

Op de vri'jdag:
16:00 ure: Huus en Hiem (herhaeling van de zundag d'r veur)
17:00 ure: Singeliers, meziekpergramme in de streektael. Prissentaosie: Henk Kroese, Evert de Boer, Sietske Bloemhoff, Baukje Oosting, Hans Koopmans.
Techniek: Jitze Hofstra

Op de zundagmorgen:
10.00 ure: Singeliers. Herhaeling van de zundag d'r veur (zie boven)
11.00-12.00 ure. Huus en Hiem. Stellingwarfs tael- en kultuurpergramme mit hiel wat zaeken die in huus en op et arf gebeueren. Prissentaosie: Hendrik Betten. Techniek: Peter Cruiming.


Haandboek Nedersaksisch lezen op internet? Et kan! Kiek op www.dbnl.nl

Et 'Haandboek Nedersaksisch' bestaot al weer meer as tien jaor. Et is intied uutverkocht raekt. Dat is netuurlik mooi, mar uut et veld kwammen nogal es vraogen om et op internet te zetten, zodat elk mit belangstelling zien gerak kriegen kan, as hi'j of zi'j temeensen nog gien exemplaor het. De rechthebbenden hebben heur goedvienen geven an et veurstel van de redaktie om zoks te doen, en de verantwoordelike meensken van KB/dbnl ('digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren') weren van hatte bereid om et te plaetsen - dus op et bekende www.dbnl.nl. Daor is et haandboek now digitaol te vienen. Op dat adres moej' 'handboek Nedersaksisch' intoetsen en dan koj'uut bi'j de pdf van et komplete boek.


Woj' graeg mitien weten wat een Stellingwarfs woord inhoolt of hoej' et schrieven moeten?

Klik dan an: www.stellingplus.nl/wp-content/uploads/2010/10/woordenboek3.pdf.


Femilieberichten in et Stellingwarfs

Riegelmaotig wo'n wi'j vraogd om hulpe bi'j et schrieven van een tekst in et Stellingwarfs, bi'j et maeken van een opschrift, bi'j et bedaenken van een naeme in et Stellingwarfs of bi'j et opstellen van een femiliebericht in et Stellingwarfs. Et is hiel goed dat zoks gebeurt. De Stellingwarver Schrieversronte bestaot as instelling ok om meensken bi'j zok soorte van dingen te helpen. En wi'j helpen jim graeg, dat blief d'r mar niet lange over piekeren. Bel of mail oons dus, oons tillefoonnommer is 0516-451108. Om te mailen kuj' hier an de linkerkaante 'kontakt maeken' anklikken.


=================================================

Krek weeromme van een dag op schoele, van et warken op 'e febriek, een kuier of een lange vergeerdering, en even tied veur een gedicht? Lees dan even veerder!


Liften

Lamerts Klaos was naor de meid west.
Naor Berkoop, naor Jouken Griet!
Hi'j mos mit de billewaegen,
Want een fiets bezat-ie niet.
't Was wel wat een grote reize,
En 't was wel wat veer van honk,
Mar dat hadd' hi'j d'r veur over!
Grietien was een h'lder jonkl
Mar doe kwam bi'j Bekhofstille
Him een auto aachterop.
'Sjonge,' docht Klaos, 'dat za'k treffen!'
Haand omhogens; auto stop!
Remmen knasten, deure eupen:
'Woj' mitrieden? Stap mar in!'
Klaos leut him gien twie keer nugen!
Dit gong him mar best naor 't zin.
'En waor moet de reize henne?'
Vreug et heerschop aachter 't stuur.
' 'k Woon an d' ere kaante Makkem,
't Dadde huus veurbi'j Piet Schuur.
How! Hier is 't al! Dat gaot vloggel
En wat is de zwaorigheid?'
'Dat kost niks heur, laot mar zitten,'
Was et kot, rejaol bescheid.
D' autodeure gong al eupen,
Mar Klaos dreutelde nog wat.
Hi'j keek veur en hi'j keek aachter,
Naost de auto en op 't pad'
'Zuuk ie wat?' vreug doe et heerschop,
'Kan 'k jow helpen altemet?'
'Ja,' zee Klaos, 'ik mis mien klompen!
Die ha'k veur de deure zet!'


(Hendrik Johannes Bergveld, uut: Bergveld lest veur uut eigen wark. Berkoop, 2013)


De draod

Deur et leven lopt een draod
Een draod van tied en toeval
Die komt aachter jow an
Die rolt veur je uut
Strak trokken, soms mit kneupen
Is hi'j van binnen uut begonnen
En gaat tot et ande mit je mit
Mar niet iene wet waor as et aende begint
Deur et leven lopt een draod
Een draod van tied en toeval

Uut: Stien van Anne, Storm in et leven. Berkoop, 2004, 2de drok


spiegeling

langdurige mementen zwiegen
et staorigan verdwienen
van woorden en tieden
vlochtig, lochtig as waeterjuffers
wodt et heden kleinder
daanst deur grune sprieties
spiegelt him nog even en
is inienend
vot

Willem Jan Teijema (in: Doe gebeurde et. Stellingwarver Schrieversronte, [Berkoop], 2001


Riekdom

rusteloos
jaegen de meensken
aachter heur dromen an

dromen van riekdom
dromen van altied meer
dromen van altied groter
dromen van altied beter

*
ze vergeten
de grote riekdom
die ze al jaoren bezitten

Jan Veldhuizen (1941-2005); uut: De wiend blaost ok wel es
aandersomme. Gedichten.Kuier deur De Braandemeer

De Rottige Miente is een prachtig gebied in et westen van West-Stellingwarf. Dichte in de buurt ligt et netuurgebied Braandemeer. Een roeg gebied, waoj' in twie uren (zes km) deurhenne kuieren kunnen. De naeme zol ofkomstig wezen van et ontstaon van dit stok netuur: een venebraand. Deur een diel van dit mooie stokkien Stellingwarf kuj' ok henne fietsen. In De Kuunder ligt een anlegplak veur boten. Pruuf uut disse dichtriegels de sfeer:

Et riet wi'jt hier mit alle wienden mit,
de voegels daansen deur et weer,
et held're waeter en et sobbig laand;
de puzelstokkies van et Braandemeer


Harmen Houtman (bron: Ni'je Oost-Stellingwarver 25-5-2011)


De beide gedichten van Roely Bakker die hier volgen bin opneumen in de Schrieversronte-uutgifte: 'Van Schossel tot Kuierpad' (Berkoop, zommer 2014)


Cocon

Onzichtbere draoden wienen me as
fien rag in de cocon van daegse dingen
zorgen en plicht bienen me an hier en now
vongen bin 'k as in een kouwe van glas

in mien dromen zwarf ik
niet beparkt deur tied
onbelemmerd deur greenzen
vri'j as een voegel
licht as een veertien
opneumen deur de wiend

tot et morgenrood me vangt en
risseluut daelezet in et hier en now


Wiend

Wiend fluustert
reenfels in 't waeter

zachies glidt
de veurjaorsbries
over et waeter
even wat
reenfelties dan ligt
de poele
weer stille
glad en zwat

de wiend nemt fluusterend
de geheimen mit


Roely Bakker


=================================================


Lendediek III

Elektrische paolen spinnen
mit heur zwatte draoden
een web van miemering
deur haastige lochten.

De dieze uut et waeter
wist tiedelik et asfalt uut,
een spinne lat een druppe valen,
op roestig stiekeldraod'

De zunne dri'jt zien kotte uren,
de wiend gieselt boom en blad,
et brune riet fluustert huut'rig
de diek waacht kalm en zwat.


Harmen Houtman
(uut:Dichterbi'j. Gedichten. Berkoop, 2008)November

't Is weer gebeurd
mit alle uutbundighied van kleur en fleur.
Zo hier en daor lopt nog een koppel vee
te snuuien langs de kaant
de laeste gruunties op te zuken.
De sloden bin zo goed as dreuge.
Ja disse haast zal oons nog lange heugen,
want, 't is haost half november onderhaand.
De meerste bomen bin al kael.
Et blad ligt overal,
now bruun van kleur
en 't ritselt al mar deur
tot ok de laesten valen.
't Is zo heur tied
en wi'j geloven et haost niet,
mar 't is al half november onderhaand.
Die lochten ' zo massief
in grauw en gries,
waoraachter al zo vroeg de vaele zunne ondergaot
en dan nog even mit een glundig goolden raand
zien best dot oons wat waarmte mit te geven,
want 't is al half november onderhaand

Lamkje Hof-de Boer (1908-1991)
(bron: Onder eigen volk. Wark uut de jaoren 1970-1976 van 24 Stellingwarver schrievers. Oosterwoolde, 1978)


Op 'e fiets

(de tekst van et bekende lied van de Drentse groep 'Skik', vertaeld en naor oonze streek Stellingwarf bewarkt deur Sietske Bloemhoff)

'k Trap de fiets deur maelig zaand
op 'n pad tussen Buil en Else,
en as ik douk bi'j Kannede belaan',
dan fiets ik deur.
Langs Appelsche gao 'k op 'e Fochtel an,
Oosterwoolde en dan langs de Kompejonsvaort,
en as ik dan De Kuunder zie dan fiets ik deur,
ik wil de hieltied veerder, ik wil alles zien.

De laeste mooie dag van 't jaor misschien,
liekewel 't mit de winterdag ok oe zo mooi wezen kan.
Ik wil now veerder deur naor Makkinge,
want bi'j d'oolde meule vien ik et prachtig.
A'k hier zo fiets en 't wi'jt niet slim,
dan gaot 't haost vanzels.

Wie dot mi'j wat, wie dot mi'j wat,
wie dot mi'j wat vandaege.
'k heb de banen vol mit wiend,
nee, ik heb ja niks te klaegen.
Wie dot mi'j wat, wie dot mi'j wat,
wie dot mi'j wat vandaege.
'k Zol haost zeggen, ja et mag wel zo.

'k Zit op 'e fiets, kom deur Iegyptezaand,
en bin zowat bi'j de Friese greens,
ik daenk da'k even kieken gao in 't Hoornster laand,
dan gauw naor Berkoop.
Ik stao even te kieken bi'j et oold kenon,
en stao een posien te daenken wat ik now doen zal,
links of rechtdeur.

Dan gao ik veerder naor Zaandhuzen toe,
'n kaorte he'k niet neudig, want ik ken mien arf,
a'k daor doukies over De Lende kom
dan bin 'k weeromme in West-Stellingwarf.
'k Wil de hieltied veerder, naor Noordwoolde toe,
Vinkege, De Hoeve, naor Hooltpae.
A'k hier zo fiets en et wi'jt niet slim
dan gaot 't haost vanzels

Wie dot mi'j wat, wie dot mi'j wat,
wie dot mi'j wat vandaege.
'k heb de banen vol mit wiend,
nee, ik heb ja niks te klaegen.
Wie dot mi'j wat, wie dot mi'j wat,
wie dot mi'j wat vandaege.
'k Zol haost zeggen, ja et mag wel zo.

'k Gao now over Wolvege, Ni'jtriene,
over 't pad langs de Scheene kot bi'j Scharpenzeel,
en dan rechtdeur naor et beeld van Pieter Poot,
Spangehoek en dan naor Sliekenborg,
'k Zie lanen en de Kuunder Karke staon,
dan fiets ik deur want 't wi'jt niet slim,
't gaot vandaege vanzels

Wie dot mi'j wat, wie dot mi'j wat,
wie dot mi'j wat vandaege.
'k heb de banen vol mit wiend,
nee, ik heb ja niks te klaegen.
Wie dot mi'j wat, wie dot mi'j wat,
wie dot mi'j wat vandaege.
'k Zol haost zeggen, ja et mag wel zo.Piepmoes

Ik snuffel en ik snoeve,
ik bin een stoere moes.
Ik hole niet van katten,
ik bin niet veur de poes!

De katten bin mien buren,
die spoeken vaek' om huus,
Dan daenk ik: 'Grote kringen!
Oe bleven jim mar thuus!'

Laest zollen ze deur de schostien,
dat vul heur lang niet mit.
Klaos Kaeter kreeg zien stat doe
op 't hiete kachellit!

Klaos joepste naor beneden,
kwam daele mit een boem!
Ik zag dat krek gebeuren!
Ik lachte mi'j haost kroem!

Ik zat daor mar te gniezen
en zee: 'Hoe vuult dat, maot?'
Klaos klauwde mit zien naegels,
hi'j wodd' ofgries'lik kwaod!

Zeg beste kammeraoden,
ik moet d'r gauw vandeur!
Want daor komt Klaos de kaeter,
die is nog raozend, heur!

Al bin 'k de starkste piepmoes
van 't hiele heer en veer,
die Klaos is zo gremietig,
die stao ik now niet meer!

[Refrein:]
Piepmoes, Piepmoes, ie bin mien kammeraod,
Piepmoes, Piepmoes, ie bin mien beste maot!

tekst van kienderlietien: Henk Bloemhoff, in: Piepmoes, een bundel kienderlieties in de Stellingwarver tael. Oosterwoolde ' Wolvege, 1975


tael

Wie streektael slit veur nostalgie
moet dit verhael niet lezen.
Et Stellingwarfs moet potverdrie
'cht niet van gister wezen!


Jouk (schoelnaeme van Martinus Bakker)
Uut: De Ovend 9 (1981): blz. 88


=================================================

D'r is netuurlik vule en vule meer te lezen! Pozie, verhaelen, romans in et Stellingwarfs, bi'jdregen over de tael, literetuur, volkskunde... Neem veur boeken en et tiedschrift 'De Ovend' kontakt op mit de Stellingwarver Schrieversronte. Kiek ok op de websteden die nuumd wodden in de eerste alinea op disse bladziede!
En klik an de meugelikheden links van disse bladziede. Ok daor vien ie hiel veul infermaosie die je uutkommen kunnen zol! Kiek daor ok veur et webstee-archief, mit ooldere berichten en zo.
En... koester mit oons et Stellingwarfs! Lees et, praot et, schrief et, vieter et gebruuk an!

=================================================

NI'JSTE ANPASSING VAN DISSE BLADZIEDE: 18-08-2019