Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Hiemkunde in et basisonderwies

Sund 1 augustus 1980 gelt veur de basisschoelen in de perveensie Frieslaand de verplichting om et vak Fries in et schoeleplan op te nemen. Dippeteerde Staoten van Frieslaand konnen op verzuuk van een gemiente- of schoelebestuur op grond van biezundere omstanigheden ontheffing verlienen an die verplichting. Veur de meerste schoelen in de Stellingwarven wodde de hieltied ontheffing vraogd en verliend. In plak van et vak Fries wodden de schoelen verplicht et vak Hiemkunde te geven. Veur meer infermaosie hierover en aachtergronden verwiezen we graeg naor de homepage van de gemiente Weststellingwarf.

Wat is hiemkunde?

Mit hiemkunde wodt in dit geval bedoeld: et vergeren van een zo bried meugelike kennis van de eigen omgeving in de roemste zin van et woord.

Et doel van hiemkunde

Et doel van hiemkunde is om kiender zoveul meugelik an de weet kommen te laoten over de omgeving daor ze in leven, om ze daor mit ommegaon te leren en om relaosies te leggen naor de grotere saemenlevingsverbanen as de perveensie, et laand, Europa en de rest van de wereld.

De heufdrebrieken

Et vak hiemkunde kent zes heufdrebrieken:
geschiedenis,  netuur,  laand en volk,  saemenleven,  keunst & streektael
Veur infermaosie over de eerste vuuf heufdrebrieken verwiezen we graeg naor de eerder nuumde Heempage van de gemiente West-Stellingwarf.

Leer Stellinwarfs op et Internet.

Ni’j is de Instagram kursus “Leer Stellinwarfs op et Internet.”
Ie leren in disse kursus de basis van de Stellingwarver tael kennen. Dit wordt jow op een moderne maniere aanbeuden. Ie kun de kursus in jow eigen tied en tempo volgen.

In et warkboek vien ie de opdrachten die bi’j de Instagram kursus heuren. Et warkboek kun ie hier alvast vienen. Schrieven ku’j in et warkboek of in een schriffien of op e komputer. Wat jow mar haandigd. Ie kun et best eerst de video kieken en dan de opdracht in et warkboek maeken.

Een protte wille toeweenskt!

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

I N S T A G R AM K U R S U S S T E L L I N GWA R F S O P E T I N T E R N E T

De ontwikkeling van lesmateriaol

Bi’j de ontwikkeling van alle hiemkundige lesmateriaol wodt toezicht holen deur de Intergemientelike Begeleidingsgroep Hiemkunde in Oost- en West-Stellingwarf. De begeleidingsgroep is indertied insteld deur de beide Stellingwarver gemienten en bestaot o.e. uut meensken uut et onderwiesveld, vertegenwoordigers van de gemienten en een taelkundige.
Jaorliks is d’r in beide gemienten een prissentaosie van ni’j hiemkundig lesmateriaol veur et onderwiezend passeniel. Op die bi’jienkomst wo’n mitien de risseltaoten van et gebruuk van et al eerder verspreide lesmateriaol bespreuken en wodt angeven waor verlet van is. Deur de eerder nuumde begeleidingsgroep wodt vervolgens, in overleg mit degenen die et materiaol ontwikkelen moeten, een prioriteitelist van et te ontwikkelen materiaol vaastesteld.

De heufdrebriek streektael

Et Stellingwarfs het binnen et vak hiemkunde een appat plakkien kregen. Daornaost wodt d’r, as et funktioneel is, ok gebruuk maekt van de streektael bi’j de ere heufdrebrieken. Veur de ontwikkeling van et Stellingwarfstaelige lesmateriaol hebben de beide gemienten de Stellingwarver Schrieversronte inschaekeld. In 1988 wodde veur de uutvoering daorvan Schrieversronte-mitwarkster Sietske Bloemhoff veur tien uren in de weke ansteld.
Hieronder volgt een overzicht van alle Stellingwarfstaelige lesmateriaol zoas dat op de basisschoelen an now toe veurhanen is

De Veerkieker

Erfgoededucatie voor het basisonderwijs in Stellingwerf

De Veerkieker: uitzicht op ’t heem

Onderwijs gebaseerd op de thuisomgeving van kinderen, het “heem” (vergelijk met het Engelse woord “home”), wordt wel “heemkunde” genoemd. In de Stellingwerven werd  in 1988 het vak Heemkunde ingevoerd als vervanging van het verplichte vak Fries, zoals dat in “de rest” van de provincie Friesland gegeven zou worden. In opdracht van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf wordt sinds die tijd lesmateriaal ontwikkeld door de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Binnen Heemkunde is er aandacht voor o.m. de streektaal Stellingwarfs, de geschiedenis, de natuur, het landschap, de bewoners en kunst.

I N S T A G R AM K U R S U S S T E L L I N GWA R F S O P E T I N T E R N E T

Stellingwerf Heemkunde

Doel van heemkunde in het basisonderwijs

Heemkunde voor de basisscholen in Oost- en Weststellingwerf

Sinds 1988 is Heemkunde een verplicht vak in het Stellingwerver basisonderwijs. Ten behoeve van dit vak wordt op het gebied van het eigen erfgoed en de eigen streekcultuur, in overleg met Stichting Comprix, lesmateriaal ontwikkeld door de Stichting Stellingwarver Schrieversronte.

Waar leerlingen kennis van moeten hebben bij het verlaten van het basisonderwijs wordt aangeven bij de vijf hoofdrubrieken.

I N S T A G R AM K U R S U S S T E L L I N GWA R F S O P E T I N T E R N E T