Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Stellingwarfs woordeboek

Direct op zoek naar een woordbetekenis? Bekijk dan de link hiernaast. Voor eigen gebruik downloaden mag! Gebruik voor het zoeken Ctrl + F om snel te vinden. Dus: tik het woord in. Zoeken door te scrollen gaat ook goed. Let op: woorden die in het Stellingwarfs net zo zijn als in het Nederlands vind je in dit handwoordenboek niet. Daarvoor is het uitvoerige ‘Stellingwarfs Woordeboek’ geschikt, te vinden op www.stellingia.nl. De papieren versie van het Verklarend Handwoordenboek Stellingwarfs-Nederlands is goed leverbaar, en te bestellen in de webshop.

Over het Stellingwarfs woordeboek

Het Stellingwarfs Woordeboek werd vervaardigd op het ‘Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur’ te Oldeberkoop, ingesteld door de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. De stichting had ten behoeve van de samenstelling nauwe banden met het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Stellingwarfs Woordeboek vormt de lexicale beschrijving van de taal van de oude ‘terra’ Stellingwerf, die zich vanaf 1300 onttrok aan het gezag van de achtereenvolgende bisschoppen van Utrecht. In 1500 werd Stellingwerf bij Friesland gevoegd, maar de oorspronkelijke taal is Nedersaksisch. 
De onverkorte versies zijn digitaal te raadplegen via de links hiernaast.

De plaknaemen van Stellingwarf

Ooststellingwarf:

Appelsche
Berkoop
De Fochtel
De Haule
Donkerbroek
Else
Haulerwiek
Langedieke
Makkinge
Ni’jberkoop
Oosterwoolde
Raevenswoold
Waskemeer

Weststellingwarf:

Blesdieke
Buil
De Blesse
De Hoeve
De Oosterstreek
De Langelille
Der Izzerd
Hooltpae
Hooltwoolde
Munnikeburen
Ni’jhooltpae
Ni’jhooltwoolde
Ni’jlaemer
Ni’jtriene
Noordwoolde
Ooldelaemer
Ooldetriene
Peperge
Scharpenzeel
Sliekenborg
Spange
Steggerde
Sunnege
Vinkege

Wolvege
Zaandhuzen

bron foto: Wikipedia

Dokementaosiecentrum

De inhoold van et dokementaosiecentrum is onderverdield in verschillende mappen. Deur op ‘e mappen te klikken ziej’ de onderliggende mappen en kuj’ de bi’jheurende stokken lezen. Ie kun de dokementen ok downloaden van de webstee.
Deur in de zuukbalke een naeme of onderwarp te plaetsen, koj’ bi’j de dokementen terechte die aj’ inkieken willen.

Spelling

Nog in te vullen