Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Kiender van Comprix slaegd veur exaemen Stellingwarfs

Mondeling examen mit tenielstok

De ooldste kiender van het Comprix College hebben in et oflopen jaor weer een kursus Stellingwarfs had. Tiedens disse kursus kwammen de kiender in de kunde mit verschillende Stellingwarvers, die bi’j heur in schoele op de koffie kwammen. Zodoende was et Stellingwarfs praoten al goed oefend.

Op donderdag 13 april deden zeuventien kiender van et Comprix College examen Stellingwarfs. Onder leiding van vrouw Grietje Bosma leuten de leerlingen heur schriftelike veerdigheden zien. Nao et diktee en de schriefopdracht was et tied veur et mondelinge diel. Hierveur hadden de kiender een tenielstok instudeerd. Ze hadden zels een peer aktes schreven. Et lietien van de Bakkiesman zorgde veur de verbiening tussen de verschillende stokken. Nao ofloop kregen alle dielnemers, uut hanen van Schrieversrontedirekteur Abel Darwinkel, et certifikaot veur et goed deurlopen van de kursus Stellingwarfs veur beginners.

Op de foto zingen de kiender “de bakkiesman” o.l.v. juffer Ageeth Bos