Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Nedersaksisch symposium
Nedersaksisch symposium

Ni’j Nedersaksisch symposium (no. 4): ‘Kennisontwikkeling en – verbreiding van de Nedersaksische tael en literetuur’ 

Ankem zaoterdag 14 oktober zal et vierde Nedersaksisch symposium holen wodden, van 13.45 tot 17.00 ure. Elkeniene mit een betien of een boel belangstelling wodt van hatte nuugd om d’r bi’j te wezen. Et pergramme zal ri’j en ofwisselend wezen. Zo zal d’r een canon van et Nedersaksisch prissenteerd wodden die richt is op et algemiene pebliek in Nederlaand. Behalven dat zullen verschillende lezings een antwoord geven op ‘e vraoge wat warkers veur et Nedersaksisch, bestuurders van instellings en aanderen die heur mit et Nedersaksisch doende holen, toch op zien minst weten moeten van de Nedersaksische tael, de literatuur, de gebruuksmeugelikheden en et funktioneren in de maotschoppi’je.

Veur et pebliek uut de Stellingwarver wereld liekt me aenlik elke bi’jdrege an et symposium wel de muuite van et volgen weerd. Zoas de canon van et Nedersaksisch die ik al nuumde, en zo ok de lezing over et oorspronkelike auteurschop van de Heliand. Minstens zo de muuite weerd zal ok de prissentaosie wezen van wark en persoonlikhied van de bekendste kenner uut et verleden van et Drents en de Drentse wereld, dat wil zeggen uut de tied van veur WO II, tot in de jaoren zestig. Wie dat west het is zonder twiefel dr. Jan Naarding.

Naarding leefde van 1903 tot 1963. Hi’j het een hiel schoft mitwarker an et Nedersaksisch Instituut van de RUG west en was daor niet allienig doende veur et Drents mar ok veur aander Nedersaksisch. Hi’j hadde ok in Stellingwarf wel wat bekendhied en d’r was zeker ok wardering veur him. Zoas bi’jglieks bliekt uut een mooi lofdicht deur ien van oonze veurnaemste auteurs uut et verleden, Hendrik Jehannes Bergveld. Zie veur dat lofdicht die zien Bergveld lest veur uut eigen wark, blz. 168. Et wodde schreven naor anleiding van Naarding zien promosie in 1947. Naarding is hier bi’j omme wat brieder bekend wodden, daenk ik, mit naeme deur zien artikel ‘Stellingwerfse toponiemen’ (1957), en ok wel, neem ik an, deur de haandelsuutgifte van zien proefschrift, De Drenten en hun taal (1948).

Et Nedersaksisch symposium wodt holen in Kunstcafé Schurer, adres: Warenhuis Vanderveen, Koopmansplein 16, 9401 EL Assen (‘Top Floor’). Je opgeven kuj’ doen via de webstee https://www.vangorcum.nl/actueel-item/80-43_Nedersaksisch-symposium-4. Daor kuj’ ok et pregramma bekieken. De dielnemerskosten bin € 15,-

Henk Bloemhoff