Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Ni’j boek Grensland Stellingwerf

Ni’j boek Grensland Stellingwerf

Berkoop – Vleden vri’jdagmiddag 31 meert is in et MFA in Berkoop et ni’jste boek van schriever Meindert Schroor mit de titel Grensland Stellingwerf – Duizend jaar grenzen op het snijvlak van Friesland met Drenthe en Overijssel prissenteerd. Et is een Nederlaanstaelig boek dat uutgeven wodt deur de Stellingwarver Schrieversronte. Et eerste exemplaor zol deur Meindert Schroor uutrikt wodden an oold-Schrieversronte direkteur Sietske Bloemhoff, die een stokmennig jaor leden mit et idee veur dit boek kommen is, mar omdat Sietske niet goed te passe was, het heur breur Henk Bloemhoff et eerste exemplaor veur heur in ontvangst neumen.  

Veurig jaor en ok dit jaor is d’r in et hiele laand extra ommedaenken veur de verschillende waeterlinies in oons laand as andaenken an et rampjaor 1672; dat was veurig jaor 350 jaor leden. Daornaost staon ok sund een peer jaor de ‘Hollandse Waterlinies’ op de UNESCO Wereldarfgoedlieste. Kotomme: de andacht veur de verdedigingslinies van eertieds is groot!

Sund et jaor 2009, doe d’r in et kader van Stellingwerf 700 jaor hier bi’jomme veul aktiviteiten weren, is bi’j tal van meensken de geschiedenis van de eigen regio veul meer leven gaon. Dat gelt zeker ok veur de geschiedenis van de Friese Waeterlinie, daor was doe onder meer bi’j de Bekhofschaans in Berkoop biezundere andacht veur. Oonze stichting gaf in dat jaor ok et boek ‘De Friese Waterlinie’ uut, dat schreven wodde deur historikus dr. Meindert Schroor. Een gedegen mar mitien ok slim plezierig leesber boek, dat goed verkocht wodde. Een peer jaor leden raekte et boek dan ok uutverkocht, en tegere mit de schriever wodde keken naor de meugelikheden van een herdrok. In de tussenliggende jaoren hadde Meindert Schroor liekewel ok veerder onderzuukswark daon in et gebied. Hi’j hadde de tiedsperiode daorveur uutbreided, en kwam tot hiele interessaante, ni’je inzichten. Uuteindelik wodde besleuten dat d’r niet een herdrok kommen moeten zol van et boek uut 2009, mar een hiel ni’j boek, mit as titel Grensland Stellingwerf – Duizend jaar grenzen op het snijvlak van Friesland met Drenthe en Overijssel. Tiedens et onderzuuk was o.e. naor veuren kommen dat et gebied Stellingwarf in een veul brieder tiedsbestek een belangrieke rolle had hadde as ‘greenslaand’, de toegangspoort as et waore naor et veerdere Frieslaand.

Et boek het een had kaft, telt 160 bladzieden en kost € 19,50. Et is nao 31 meert te koop in de boekhaandels, mar vanzels is et al te bestellen bi’j de Schrieversronte: www.stellingwarfs.nl of telefonisch 0516-451108.

Meindert Schroor – Grensland Stellingwerf – Duizend jaar grenzen op het snijvlak van Friesland met Drenthe en Overijssel. ISBN: 978-90-6466-208-9