Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Prissentaosie Veldnaemeboek Berkoop

Berkoop – Et boek Veldnaemen van Stellingwarf diel VIII Berkoop is verleden vri’jdagmiddag 2 juni prissenteerd in et MFA in Berkoop. Et eerste exemplaor wodde uutrikt an vrouw Annema, de dochter van de heer L. Annema, de vroegere huusdokter van Berkoop die in et verleden al veur een mooi pakket veldnaemen mit oolde gegevens zorgd het. Et boek is saemensteld deur de Berkoper eerdriekskundige Wim de Boer tegere mit taelkundige Henk Bloemhoff die et boek van kommentaor en verklaorings veurzien het. Berkopers Pieter de Jong, Karst Berkenbosch en Roelof Dragt hebben an et boek mitwarkt. Et was een mooie prissentaosie mit uutleg van de auteurs en lieties over Berkoop van zanger Karst Berkenbosch en gitarist Mark Verbeek.

In 1982 verscheen diel I in de Schrieversronteserie Veldnaemen van Stellingwarf. Dat was mit de veldnaemen van Ni’jhooltpae en Ni’jberkoop. Intied binnen de veldnaemen van zoe’n twintig dorpen beschreven. In de kommende jaoren zal der een veldnaemeboek van Else en Tronde verschienen en iene van De Blesse, Blesdieke en Peperge.

Et veldnaemeboek Berkoop het een had kaft, telt 48 bladzieden en et boek kost € 11,-. Et boek is te koop bi’j de Schrieversronte, op de webstee: www.stellingwarfs.nl en in de Stellingwarver boekwinkels.

Omrop Fryslân het veurige weke aandacht an et boek bestede. Aj’m disse link even anklikken, kuj et lezen en beluusteren.

Poepestek en Ekkelkaamp, Stellingwerver veldnamen “een hiele uutzukeri’je” – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)

foto: De auteurs Wim de Boer (links) en Henk Bloemhoff (midden) bieden et eerste exemplaor an an vrouw Annema, dochter van Dokter Annema die in een veer verleden vule van et Berkoper veldnaememateriaol verzaemeld het. Foto: Lenus van der Broek