Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Privacyverklaoring

PRIVACY gebruuk persoonsgegevens

De Stellingwarver Schrieversronte, inkl. uutgeveri’je Et Boekefoons, Willinge Prinsstraote 10 8421 PE Berkoop/Oldeberkoop, is verantwoordelik veur de verwarking van persoonsgegevens zoas angeven is in disse privacyverklaoring.

Kontaktgegevens:

Stichting Stellingwarver Schrieversronte Willinge Prinsstraote 10
8421 PE Berkoop/Oldeberkoop
M:
info@stellingwarfs.nl

T: 0516-451108 www.stellingwarver-schrieversronte.nl

Abel Darwinkel (direkteur) is de funktionaoris van de stichting angaonde de bescharming van gegevens van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, en is te berieken via et mailadres info@stellingwarfs.nl.

Persoonsgegevens die verwarkt wodden

De Stellingwarver Schrieversronte verwarkt persoonsgegevens deurdat gebruuk maekt wodt van oonze diensten en/of omdat die deur personen zels an oons verstrekt wodden.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die verwarkt wodden:

– Veur- en aachternaeme – Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die aktief verstrekt wodden deur leden en/of geïnteresseerden, in schriftelike korrespondeensie, in korrespondeensie via de mail en tillefonisch
– Gegevens over evt. aktiviteiten nuumd op de webstee www.stellingwarver- schrieversronte.nl

Biezundere en/of gevuulige persoonsgegevens die wi’j verwarken kunnen zollen

Oonze websteden zoas de onderwieswebstee www.stellingwerf-heemkunde.nl, mar ok de uutgeveri’je verzaemelen gien gegevens van of over websteebezukers die jonger binnen as 16 jaor, behalven as dudelik is dat ze toestemming hebben van heur oolden of verzorgers. We kun liekewel niet konterleren hoe oold bezukers binnen. Wij raoden schoelen en oolden dan ok an op te letten bi’j de online aktiviteiten van heur leerlingen en kiender, om zo te veurkomen dat d’r gegevens over kiender verzaemeld wodden zonder toestemming.

Mit welk doel en op baosis waorvan wi’j persoonsgegevens verwarken

De Stellingwarver Schrieversronte verwarkt persoonsgegevens veur de volgende doelen: – Et ofhaandelen van betaelings
– Et versturen en mailen van uutneudigings en infermaosie
– Et versturen van et tiedschrift De Ovend, de jaorlikse boekekraante en boekuutgiften

– Kontakt leggen te kunnen (bellen of e-mailen) as dat neudig is veur et uutvoeren kunnen van oonze dienstverliening
– De Stellingwarver Schrieversronte onderzocht et gebruuk nvan de websteden om die zo verbeteren te kunnen

– De Stellingwarver Schrieversronte verwarkt ok persoonsgegevens as de stichting daor wettelik toe verplicht is, zoas gegevens die neudig binnen veur de belastingangifte.

Et beweren van persoonsgegevens

De Stellingwarver Schrieversronte beweert persoonsgegevens niet langer as warkelik neudig is om de doelen te realiseren waor die gegevens veur neudig binnen.

Et dielen van persoonsgegevens mit dadden

De Stellingwarver Schrieversronte verstrekt gien persoonsgegevens an dadden, behalven as de stichting daor wettelik toe verplicht is.

Cookies, of vergeliekbere technieken, die gebruukt wodden

De Stellingwarver Schrieversronte gebruukt funktionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestaand dat bi’j et eerste bezuuk an de webstee opsleugen wodt in de browser van een komputer, tablet of smartphone. De Stellingwarver Schrieversronte gebruukt cookies louter veur de technische funktionaliteit. Die zorgen d’r veur dat de webtee goed warkt en om di verbeteren te kunnen. Daornaost holen ze et surfgedrag bi’j zodat veur een goeie inhoold zorgd wodden kan.

Et ofmellen veur cookies deur de internetbrowser kan deur die zo in te stellen dat d’r gien cookies meer opsleugen wodden. Daornaost kan alle infermaosie die eerder opsleugen is via de instellings van de browser vothaeld wodden. Zie veur een toelochting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies op de websteden van de Stellingwarver Schrieversronte wo’n plaetst deur: Googly Analytics
Funktie: Analytische cookie die websteebezuuk meet
Beweertied: 2 jaor

Gegevens inzien, anpassen of vothaelen

Iederiene het et recht om zien persoonsgegevens in te zien, an te passen of vot te haelen. Daornaost het iederiene et recht om eventuele toestemming veur de gegevensverwarking in te trekken of om bezwaor te maken tegen de verwarking van zien persoonsgegevens deur de Stellingwarver Schrieversronte, en ok et recht om gegevens over te dregen. Dat betekent dat d’r een verzuuk indiend wodden kan om persoonsgegevens deur te sturen naor ere orgenisaosies of instellings.

Verzuken veur haandelings hierboven nuumd kun indiend wodden deur die te sturen naor info@stellingwarfs.nl, t.a.v. Sietske Bloemhoff. Bi’j et verzuuk moet wel een kopie van een identiteitsbewies mitstuurd wodden zodat dudelik is dat et verzuuk ok warkelik van de persoon komt waor et omme gaot. Binnen vier weken heurt op et verzuuk reageerd te wezen.

Hoe de Stellingwarver Schrieversronte persoonsgegevens beveiligt

De Stellingwarver Schrieversronte nemt de bescharming van persoonsgegevens serieus. As de indrok bestaot dat persoonsgegevens niet goed beveiligd binnen of d’r bin anwiezings van misbruuk, wodt verzocht kontakt op te nemen mit de stichting via et mailadres info@stellingwarfs.nl.

Berkoop, meie 2018