Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Grensland Stellingwerf

 19,50

ISBN: 978-90-6466-208-9
De aanleiding tot dit boek is de 350-jarige herdenking van het Rampjaar 1672 waarin de Republiek der Verenigde Nederlanden werd aangevallen door Frankrijk, Engeland en de bisdommen Münster en Keulen. Een van de strijdtonelen lag in Noord-Nederland, met name in Zuidoost-Friesland en rond de steden Groningen en Coevorden, waar de bisschop van Münster, Christoph Bernard van Galen, alias Bommen Berend de voornaamste opponent was. Een belangrijk doel was het creëren van een bruggenhoofd aan de Friese Waddenkust waar troepen van zijn bondgenoot Engeland zouden kunnen landen. Nog belangrijker was dat de roomse prelaat een verklaard opponent was van de calvinistische Republiek en daarop ook gebiedsaanspraken had. Zijn opmars werd echter gestuit door de zogeheten Friese Waterlinie, waarvan het zwaartepunt in Zuidoost-Friesland, met name in de Stellingwerven lag.

Extra informatie

166 op voorraad

Beschrijving

De aanleiding tot dit boek is de 350-jarige herdenking van het Rampjaar 1672 waarin de Republiek der Verenigde Nederlanden werd aangevallen door Frankrijk, Engeland en de bisdommen Münster en Keulen. Een van de strijdtonelen lag in Noord-Nederland, met name in Zuidoost-Friesland en rond de steden Groningen en Coevorden, waar de bisschop van Münster, Christoph Bernard van Galen, alias Bommen Berend de voornaamste opponent was. Een belangrijk doel was het creëren van een bruggenhoofd aan de Friese Waddenkust waar troepen van zijn bondgenoot Engeland zouden kunnen landen. Nog belangrijker was dat de roomse prelaat een verklaard opponent was van de calvinistische Republiek en daarop ook gebiedsaanspraken had. Zijn opmars werd echter gestuit door de zogeheten Friese Waterlinie, waarvan het zwaartepunt in Zuidoost-Friesland, met name in de Stellingwerven lag. Daar werd de Munsterse invasie tot tweemaal toe gekeerd. Na hier in 1672 voor het eerst zijn neus te hebben gestoten, sloeg de bisschop tevergeefs het beleg voor de stad Groningen. In 1673 werd een tweede, eveneens mislukte poging ondernomen om Friesland alsnog in te nemen. Bij die aanval wisten de troepen van Bommen Berend – versterkt met Franse eenheden – zelfs zowel de Linde als de Tjonger te passeren, maar ze maakten uit angst door het water te worden ingesloten rechtsomkeert. Afgezien van de belegering van Groningen en inname, ontzet en hernieuwde belegering van Coevorden concentreerde de strijd in het Noorden zich destijds vooral in en rond de Stellingwerven. Het was niet de eerste keer dat deze Friese grensregio onder vuur kwam te liggen.

De opzet van dit boek beperkt zich echter geenszins tot de rampjaren 1672-1673 en de Stellingwerven. Om te beginnen gaat het heel wat eeuwen verder terug in de tijd. De rampjaren waren voor een belangrijk deel het onderwerp van een eerdere uitgave van Schroor. Dat was het boek De Friese Waterlinie: Toneel des oorlogs rond Lende en Kuunder (Oldeberkoop 2008) Het gaat – de titel zegt het al – weliswaar meer specifiek over Stellingwerf (West- en Ooststellingwerf) als grensregio maar minstens zo vaak over zijn belendingen, vooral die naar het zuiden en oosten. Want de Stellingwerven zijn immers onderdeel van een veel groter landschappelijk en sociaal-cultureel geheel. Om dat aan te tonen gaan we niet alleen op het gebied zelf in, maar kijken we ook flink en veelvuldig en soms ver over de grenzen van dit grensland dat in al zijn verscheidenheid en eigenheid al ruim vijf eeuwen deel uitmaakt van Friesland.