Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Tomke en Romke op wereldreize

t boekien vol mit ni’je aeventuren van Tomke en Romke is weer uutkommen. Et is et 26e nommer alweer en de titel is: ‘Thuus bi’j Tomke’. Et gaot over een huusdier, een pyjamadag en Tomke krigt vesite uut Amsterdam.

Mit veul wille vertael ik dit boekien al sund jaoren uut et Fries in et Stellingwarfs. Ieder jaor bin ik weer slim beni’jd wat d’r allemaole weer in staot te gebeuren. As ik al zo beni’jd bin, dan kuj’ wel begriepen hoe spannend et veur de ukken is, as d’r weer ni’je verhaelties veurlezen wodden. Mit rooie oorties zitten ze dan in de kring om de vertelster henne te luusteren. Ok staon d’r behalven de verhaelties kiekplaeties, spullegies en lieties in. 

Mitmekeer speulen ze die spullegies en zingen ze de lieties uut volle bost mit. Zels heb ik jaoren herwerts ok wel mitdaon an de veurleesakties. Dan geneut ik liekevule as de ukken, en vreug ik me stiekem of: wie geniet d’r now et meerste, de kiender of ik. Vandaege-de-dag geniet ik as ik mien aachterkleinkiender d’r uut veurleze. Mar omreden de meersten wied vot wonen, stuur ik daor de boekies henne. Now, en reken mar dat Tomke en Romke verre reizen doen. Al hielendal naor et Friese Koudum, dan naor Overiessel en Gelderlaand. Mar dat is nog niet alles, Tomke en Romke reizen mit de postauto hielendal naor Frankriek, naor Bretagne. Daor wodt Tomke ok veurlezen mar dan in et Fraans of Italiaans. Overal bin Tomke en Romke dommiet bekend, ze wo’n al echte wereldreizigers.

Sjoukje Oosterloo

tomke