Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Wiesneus, tiedschrift veur basisschoelekiender in de Stellingwarven

In de weken nao de veurjaorsvekaansie kriegen alle kiender van de basisschoelen in de Stellingwarven ommenocht et tiedschrift Wiesneus mit naor huus.

Et prejekt Wiesneus lopt al een jaor of tiene in Drenthe en ere Nedersaksische perveensies, mar et is now veur et twiede jaor dat de Stellingwarven ok mitdoen an dit onderwiesprejekt. Alle teksten bin prachtig vertaeld deur de Stellingwarver schriefster Christine Mulder.

In et 16 bladzieden tellende tiedschrift staon verhaelen, gedichten, puzels en een kleurplaete. Veur elke leeftied is d’r wat te lezen en wat te doen. Kiender die een mooie kleurplaete insturen of een goeie oplossing van de puzel, kunnen een mooi pakket mit kienderboeken winnen.

Et eerste exemplaor wodt op vri’jdag 1 meert, as begin van meertmaond-streektaelmaond uutrikt op de Oosterbrink in Buil.

Hieronder et gedicht Vleermoes uut de Wiesneus. Dit gedicht was schreven in Veenkeloniaol Drents. Christine Mulder het et ommezet in et Stellingwarfs.

Vleermoes

Ik kan niet slaopen

Ik bin bange

Veur de vleermoes

Kom now dan

Kiek dan heit.

 

Lig niet zo te mierken

Dat is gewoon ’n scheure

In et behang, mien kiend

Hier hej’ wat waeter

Heit dot de deure dichte

 

Heit gaot de trappe of

Naor beneden

De vleermoes lacht

‘’t Zal jow heit mar wezen!’

Cobi de Jonge