Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Lezing Tommy Wieringa now op deensdag 5 meert

Lezing Tommy Wieringa now op deensdag 5 meert

Deur ziekte gong de lezing van de bekende schriever Tommy Wieringa op woensdagaovend 24 jannewaori niet deur. Die lezing wodt now toch holen en wel op deensdagaovend 5 meert in de aula van et Stellingwerf College in Oosterwoolde. Wieringa zal daor een lezing geven...
Stellingwarfs-Friese literaire middag

Stellingwarfs-Friese literaire middag

Stellingwarfs-Friese literaire middag Op vri’jdagmiddag 8 meert treden de schrievers Johan Veenstra en Douwe Kootstra op in de biebeltheek in Wolvege. De middag begint om 14.30 ure en duurt tot 16.00 ure. Een gezaemelik optreden van de schrievers-vertellers Johan...
Stellingwarfse podcast

Stellingwarfse podcast

Stellingwarver Schrieversronte nemt podcast op De Stichting Stellingwarver Schrieversronte gaot in 2024 mit wat ni’js beginnen. D’r wodt een podcast maekt mit as titel Huus en Hiem. Elizabeth Bergsma zal meensken interviewen die wat over de Stellingwarven vertellen...
Mooi bedrag veur Schrieversronte

Mooi bedrag veur Schrieversronte

Schrieversronte krigt mooi bedrag van Het Fonds Ooststellingwerf De Schrieversronte het veur et plan Van Baank tot Broesplak, € 25.000,- kregen. In totaol het Et Fonds dit jaor € 141.515,- geven an 14 projekten in Ooststellingwerf. Wethoolder Esther Verhagen is bliede...