Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Schrieversronte in top-tien

Stellingwarver Schrieversronte in top-tien

“Wat maekt Ooststellingwarf zo mooi?” De eerste ‘canon van Ooststellingwarf’ wodde deur de luusterers van Odrie opsteld. In de top-tien hadden de luusterers de Stellingwarver Schrieversronte een plak in de ‘canon van Ooststellingwarf’ geven. Et instituut in Berkoop wodt nog altied belangriek vunnen. De gaasten an taofel in et in Else holen pergramme ‘Odrie Politiek’ mochten de top tien veraanderen. In de volgende uutzending van zaoterdag 4 meert in Oosterwoolde wodt de canon an de volgende taofelgaasten veurlegd en veraandert de liest weer.  An et aende van de eerste reeks van twaelf uutzendingen uut alle Ooststellingwarfse dorpen wodt de definitieve top-tien bekend maekt.

Et zal de SSR ni’j doen of wi’j in de top tien blieven.