Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Stellingwarver vertaeling De boom mit et oor prissenteerd

Et Stellingwarver kienderboek De boom mit et oor van Annet Schaap in een vertaeling van Harmen Houtman is woensdag 17 meie prissenteerd op ‘e Aventurijn in Munnekeburen en op ‘e Mandebrink in Appelsche. Vertaeler Harmen Houtman het bi’j beide prissentaosies veurlezen uut zien vertaeling.

De Stellingwarver Schrieversronte het in et verleden al verscheiden Stellingwarver vertaelings uutgeven. In 2016 hebben Henk en Sietske Bloemhoff een stokmennig sprokies van Grimm vertaeld en verleden veurjaor wodde de Stellingwarver vertaeling van Het lammetje dat een varken is prissenteerd. Dat Nederlaanse boek is schreven deur Pim Lammers, die opgruuid is in Oosterwoolde. De Schrieversronte is d’r dit jaor weer in slaegd en vertael een medern ansprekend Nederlaans boek van een goeie Nederlaanse schriever in et Stellingwarfs.

Van et jaor is dat De boom met het oor van Annet Schaap. Annet Schaap was jaorenlaank illestraoter van kienderboeken, mar zi’j besleut om ok es een kienderboek te schrieven. In 2017 kwam heur eerste boek uut mit de titel Lampje. Daor wun zi’j verscheiden priezen mit, onder eren de Goolden Griffel. Een peer maond leden is van Lampje een Friese vertaeling uutkommen. De Schrieversronte komt now mit een Stellingwarver vertaeling van een aander boek van Schaap; De boom met het oor uut 2019.

Alle kiender van groep 5 in de Stellingwarven kriegen et boek ommenocht mit naor huus. Preveensie Fryslân en de beide Stellingwarver gemienten hebben dit meugelik maekt. Saemen mit onderwiesorgenisaosie Comprix is een lesbrief bi’j dit kienderboek maekt. De lesbrief is onderdiel van de Veerkieker, pergramme van arfgoededukaosie veur de basisschoelen in de Stellingwarven.

Et kienderboek is vanzels ok te koop bi’j de Schrieversronte: info@stellingwarfs.nl of op ‘e webstee: www.stellingwarfs.nl