Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Broes mit en stem op!

Schrieversronte wil een broesplak van de Stellingwarven wodden en et paand in Berkoop verbouwen

STEM OP DE Stellingwarver Schrieversronte veur de verbouw van et monumentaole paand an de Willinge Prinsstraote in Berkoop. Dat kan binnenkot middels de RABO app of op rabobank.nl/clubsupport.

Want de Stellingwarver Schrieversronte doet dit jaor veur et eerst mit an RABO Clubsupport om in anmarking te kommen veur een financiële bi’jdraege van de Rabobaank. Die financiële bi’jdraege wod inzet veur de verbouwing, modernisering en verduurzaeming van het verooldere paand.

De Stellingwarver Schrieversronte wil nog meer as aanders gruuien naor een kultureel centrum in Berkoop, waor et goed warken is, kennis over de Stellingwarven en de streektael te vienen is en waor ruumte is veur scholing, publikaosies en kulturele activiteiten. Et moet in heur ogen een “Broesplak” wodden waor iederiene welkom is.

En now wil et dat de Rabobaank middels RABO Clubsupport wel een financiele bi’jdraege wil geven. Et bedrag dat daorveur op de bodden kan kommen hangt of van de stemmen die op de Schrieversronte in de stemperiode via de website van de Rabobank nao zoemervekaansie, van 4 tot en met 26 september, bi’j mekeer weet te gadderen.

Leden van de RABObaank kunnen in die periode hun stem uutbrengen. Zorg d’r ok veur dat jow stem an de Schrieversronte uutbrocht wod. Op die meniere komt d’r een groter diel van de opbrengst, die in ’t pottien van de RABObaank zit, naor de Stellingwarver Schrieversronte.

Dus kunnen wi’j zeggen dat et Rabo-clubsupport goed is veur oonze instelling en geweldig veur de saemenleving. STEM DUS op de Stellingwarver Schrieversronte via RABO app of  op rabobank.nl/clubsupport.