Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Uitgifte obligatielening

Doe mit an oonze aktie en help oons as Stichting Stellingwarver Schrieversronte mit de centeraosie van de verbouwing/renovaosie van et monementale kantoorgebouw an de Willinge Prinsstraote 10 in Berkoop.

Mit oons plan “Van Bank tot Bruisplek” wodt et gebouw duurzaam. Ok komt d’r een mooie expesisieruumte en een bibliotheek in et gebouw. Oons archief blift goed beweerd op disse plak. Ok bin d’r aandere gebrukers in oons verni’jde gebouw, waordeur de expletaosie op odder is. Op disse wieze blift et mooie gebouw van de Schrieversronte veur de Stellingwarver gemienschop beholen!

Mit de financiering van de verbouwing/renevaosie bin wi’j al een hiel aende, mar wi’j missen nog een bedrag van €  90.000,00. Dat is nog zo’n 15 % van de bouwsom.

Doe mit.

Deur uutgifte van duzend (1000) obligaosies van € 100,00 hopen wi’j oons doel te berieken. Kom in aktie, help oons, doe mit en schrief jow in met hulpe van oons deelnameformelier.

Dielnameformelier.

Het dielnameformelier, inschrieving, de uutleg en et riegelment bin beschikber en kun jim opvraogen deur een e-mailtien te sturen an: hennie@stellingwarfs.nl mit daorin jow naeme en et bedrag waorveur aj’ obligaosies kopen willen. Dielname an disse liening staot open veur leden en niet-leden. Ok is inschrieving meugelik deur rechtspersonen.

Slutingsdaotum.

De inschriever moet zorgen dat et dielnameformelier hielemaole invuld veur de slutingsdaotum van de inschrieving, uterlik 1 meert 2024, in et bezit is van et bestuur van de Stichting.

Samenvatting obligatielening:

Belangrijkste kenmerken van de lening

Streefbedrag € 100.000,–

Bedrag per obligatie: 100, —

Looptijd maximaai: 25 jaar

Inschrijving: uiterlijk 1 maart 2024

Stortingsdatum: 4 maart 2024

Uitgiftedatum: 18 april 2024

Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde

Minimale aflossing:   € 4.000, — per jaar middels uitloting v/d hoofdsom

Eerste uitloting: 31 december 2028

Klein schetsplan ‘van Baank tot Broesplak’

De tijd heeft niet stil gestaan aan de Willinge Prinsstraat 10. Het pand dat ooit dienst deed als hoofdkantoor van de coöperatieve Voorschotbank, heeft de veranderende tijden aan den lijve onder- vonden. De bank werd ooit te groot voor dit pand en daar- om werd voor nieuwbouw gekozen. Voor de Stellingwerver Schrieversronte ontstond daarmee weliswaar de kans op een prachtig eigen onderkomen, maar ook nu staat de tijd niet stil en verandert de wereld om ons heen. De Stellingwerver Schrievers- ronte realiseert zich dat met veranderende subsidiemogelijk- heden en toenemende energielasten dit prachtige onderkomen in de huidige vorm onvoldoende toekomstbestendig is.

Een werkgroep is opgericht om zich te buigen over het toekomst- perspectief van het gebouw. Met een verrassende conclusie: Een toekomst als breed gedragen maatschappelijk bijeenkomst- centrum, waar verschillende lokale partijen voor zichzelf en met elkaar een passende huisvesting vinden. Maar daarvoor moet het nodige gebeuren. U leest dit in onze presentatie:

“van Baank tot Broesplak” – klik op de afbeelding voor het schetsplan