Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2022 – berichten en ni’jgies

De streektaelkonfereensies van SND

De streektaelkonfereensies van SND bin onderdehaand veertien keer hullen. De eerste was in Mestricht, de twiede in ‘oons’ Noordwoolde, en veerder wodde hi’j nog hullen o.e. in Hoogeveen, Brussel en Amsterdam.

Twie aandere lezingteksten in disse bundel ‘redelik uut oonze omgeving’ bin die van Nynke Jet de Vries over ‘Taalpromotie in Fryslân’ en die van Lysbeth Jongbloed-Faber over ‘Taalpromotie op sociale media: de impact van Praat mar Frysk op Facebookfrysk’. Lysbeth Jongbloed en Hans Van de Velde vertellen ok nog over de ‘streektaelkultuur’ in de zonuumde Taeletuun die orgeniseerd was in de zommer van et Liwwadden-kulturele heufdstad-jaor. Et boek is saemensteld onder redaktie van Veronique De Tier, Anne-Sophie Ghyselen, Lysbeth Jongbloed-Faber en Hans Van De Velde. Et gelt tien euro, plus kosten van et versturen, telt 86 bladzieden en kan besteld wodden bi’j de veurzitter van de SND, via dit mailadres: Nederlandsedialecten@gmail.com.

Uut 2022:

Radiopergramme ‘Huus en Hiem’

Van 6 meert of staot et radiopergramme 'Huus en Hiem' in et teken van vuuftig jaor Stellingwarver Schrieversronte. Et pergramme wodt zundagsmorgens van 11 tot 12 ure uutzunnen. Ie kun et onder eren via livestream van de lekaole omroepen Odrie en Weststellingwerf...