Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2022 – berichten en ni’jgies

‘Vijftig jaar promotie van het Stellingwerfs, en meer’

‘Vijftig jaar promotie van het Stellingwerfs, en meer’ en zes aandere artikels over et onderwarp ‘De (on)zin van taal- en dialectpromotie’ verschenen eerder dit jaor in een ni’je bundel van de ‘Stichting Nederlandse Dialecten’ (SND)

Tael- en dialektbevoddering: wat veur zin het et, hoe pak ie zoks et beste an, kuj’ de ‘diversiteit’ redden en de variëteiten ni’j leven inblaozen? Over die vraogen bugen taelwetenschoppers, streektaelkonsulenten, beleidsmaekers en taelaktivitsten heur in disse jonge bundel. Ze kieken daorbi’j naor de praktiek van tael- en dialektpermosie in Frieslaand, Nederlaand, Stellingwarf en Vlaanderen, zo vertelt oons ok et omslag. Ze trekken niet allienig lessen uut et verleden, mar bekieken ok hoe digitaole technologie en sociaole media efficiënt inzet wodden kunnen. In disse bundel blikt oold-SSR-veurzitter en oold-streektaelfunktionaoris Stellingwarfs Henk Bloemhoff weeromme op vuuftig jaor Stellingwarver beweging. Dat is veural: wat wol en dee de Stellingwarver Schrieversronte zoal an streektaelpromosie. Niet onverwaachs besluut hi’j zien bi’jdrege mit: ‘Aan de slag dus. Gewoon doen!’

In disse bundel bin alle lezings opneumen die hullen binnen in et kader van de 13de streektaelkonfereensie van de Stichting Nederlandse Dialecten (SND), van vri’jdag 8 en zaoterdag 9 juni 2018, mit orgeniseerd deur de Fryske Akademy, de Afûk, en de Vlaamse koepelorgenisaosie veur dialekten. Plus een inleiding mit veul info. De konfereensie was onderdiel van de ‘Lân fan Taal-programmering van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018’ en wodde hullen in Liwwadden.

Uut 2022:

Radiopergramme ‘Huus en Hiem’

Van 6 meert of staot et radiopergramme 'Huus en Hiem' in et teken van vuuftig jaor Stellingwarver Schrieversronte. Et pergramme wodt zundagsmorgens van 11 tot 12 ure uutzunnen. Ie kun et onder eren via livestream van de lekaole omroepen Odrie en Weststellingwerf...

De streektaelkonfereensies van SND

De streektaelkonfereensies van SND bin onderdehaand veertien keer hullen. De eerste was in Mestricht, de twiede in ‘oons’ Noordwoolde, en veerder wodde hi’j nog hullen o.e. in Hoogeveen, Brussel en Amsterdam. Twie aandere lezingteksten in disse bundel ‘redelik uut...