Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Een Koele vol feest op 25 juni!

Op zaoterdagmiddag 25 juni is et zoveer! Dan is et grote jubileumfeest van de Stellingwarver Schrieversronte die oflopen 29 april vuuftig jaor oold wodde. Et feest is in en om Eupenlochttheater De Koele in Appelsche*. Bestuur en feestkemmissie verwaachten veul volk om mit mekere dit feest te vieren. De feestkommissie, die uut Ageeth Bos, Abel Darwinkel, Hans Salverda, Olphert Smit en Akkie Zeilstra bestaot, het d’r alles an daon om veur een arg mooi en ofwisselend pergramme te zorgen.

Vanof ien ure de inloop
Middags vanof ien ure is de inloop. Aj’ vanof de Boerestreek et pad naor De Koele volgen, koj’ mitien op et Dichterspad terechte. Verschillende dichters zullen langs et pad uut eigen wark veurdregen gaon. Behalven et dichterspad is d’r ok veul meziek, d’r bin optredens van schrievers en vertellers, en gao mar deur. Veur dat alles is vanzels alliend et podium van De Koele niet genoeg, dat daoromme wodt d’r ok zorgd veur een tente en een peer ere smoeke plakkies. In de tente zal niet alliend een ni’je webstee prissenteerd wodden, mar bi’jglieks ok de ni’je instagramkursus Stellingwarfs. Et pergramme zal tegen vuuf ure oflopen wezen.

Prissentaosie jubileumboek
D’r bin tiedens de feestelike middag meerdere hoogtepunten, en vanzels lat de kemmissie nog niet et aachterse van de tonge zien… Zo wodt angeven dat de uutrikkinge van de eerste twie exemplaoren van et jubileum boek Vuuftig. Gien woord tevule wezen zal an twie biezundere personen. Mar wie dat binnen? Gien woord tevule… dat dat blift dus nog even een verrassing! De prissentaosie van et boek is om twie ure, over et jubileumboek is op bladziede 29 van disse Ovend meer te lezen.

Nedersaksisch Vocaal Ensemble
Op disse feestmiddag is d’r vanzels alle ruumte om mit oolde bekenden te praoten. Ok daorveur is d’r plak in de tente, dat die het daoromme de naeme Et Praothuus kregen. Daor is mitien ok gelegenhied om te genieten van een bakkien koffie of thee mit wat d’r bi’j. En de Schrieversronte zol de Schrieversronte niet wezen as d’r niet zorgd wodden zol veur een ’boekehoeke’, mit vanzels vanzels ok et ni’je boek!
Iene van de hoogtepunten is zonder twiefel een speciaol optreden van et Nedersaksisch Vocaal Ensemble, dat zo rond een uur of drieje wezen zal. Et koor zal ongetwiefeld ok lieties in et Stellingwarfs heuren laoten!

Bestuur en feestkemmissie hopen dat ze jim de 25e juni allegere zien en weensken jim een fleurig en gezellig jubileumfeest toe!

*Adres: Bosberg 3, 8426 GJ. D’r kan parkeerd wodden tegenover resteraant De Bosberg of bi’j de Boerestreek, zie daorveur et hierbi’j ofdrokte kaortien.