Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Mooie aovend van ‘Alles rondom taal’

Mooie aovend van ‘Alles rondom taal’ over ’Et laompien dat een varken is’: mit schriever Pim Lammers en vertaeler Johan Veenstra

Deensdagaovend 31 meie weren in de sfeervolle boverzael van de biebeltheek van Oosterwoolde de schrievers Pim Lammers en Johan Veenstra te gaaste bi’j de warkgroep Alles Rondom Taal van Stichting Kunstwerf. Anleiding veur de aovend was et verschienen van de Stellingwarver vertaeling van Pim zien prenteboek Het lammetje dat een varken is. De thematiek van dat boek is de gender- en seksuele verscheidenhied. In infermaosierieke, verhelderende lezing gong Pim in op disse stof in zien kienderboeken.

Het lammetje dat een varken is, een prenteboek mit illestraosies van Milja Praagman, wodde bekroond mit een Zulveren Griffel, en et is vertaeld in et Spaans, Baskisch, Japans en now dus ok in et Stellingwarfs. Op 1 juni is de ni’jste vertaeling prissenteerd op twie basisschoelen: iene in West- en iene in Oost-Stellingwerf. De bekende Stellingwarver schriever Johan Veenstra zorgde voor de vertaeling: ‘Et laompien dat een varken is’. Hi’j was ok in de biebeltheek anwezig, om zien vertaeling veur te lezen en in de vorm van een vraoggesprek te vertellen over zien schrieverschop.

In wat beide schrievers over heur schrieverschop vertelden, vul op dat een bepaolde ervering in heur jonkhied heur antrokken hadde om schrieven te gaon. Pim vernam as kiend dat d’r eigenlik gien kienderboeken weren over kiender die heur een betien “anders” vulen; de Stellingwarfstalige Johan ontdekte pas deur et verschienen van et boek De oolde pook van H.J. Bergveld (1971) daj’ ok in et Stellingwarfs schrieven kunnen.