Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Eerste Wiesneus uutrikt

Stellingwarver Wiesneus prissenteerd op De Oosterbrink in Buil

 

Alle kiender van alle basisschoelen in de Stellingwarven kriegen in de meertmaond ommenocht et tiedschrift Wiesneus mit naor huus.

Et projekt Wiesneus lopt al een stokmennig jaoren in Drenthe en ere Nedersaksische perveensies. De Stellingwarven doen now veur et twiede jaor mit an dit onderwiesprojekt.

In et 16 bladzieden tellende tiedschrift staon verhaelen, gedichten, puzels en een kleurplaete. Veur elke leeftied is d’r wat te lezen en wat te doen.

Et eerste exemplaor wodde op vri’jdag 1 meert uutrikt op de De Oosterbrink in Buil. Leerling Mirte de Vries uut Buil kreeg de eerste Wiesneus uut hanen van Schrieversronte-direkteur Abel Darwinkel, omdat zi’j verleden jaor de puzels uut de Wiesneus maekt en instuurd hadde.

Schriefster Christine Mulder, die de Wiesneus in et Stellingwarfs ommezet het, las uut de Wiesneus et verhael Kikkerd in geveer van Else Klomps veur an de kiender. De kiender geneuten van et veurlezen en weren ommeraek bliede mit et tiedschrift.

Foto: Lenus van der Broek