Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Stellingwarver veurleesaktie
In de jaoren veur corona lazen vri’jwilligers van de Schrieversronte altied in de wintermaonden in et Stellingwarfs veur in de Stellingwarver zorginstellings en verpleegtehuzen.

In de jaoren dawwe last hadden van et coronavirus kon dat vanzels niet, mar now hebben de veurlezers in saemenwarking mit Schrieversrontevri’jwilligster en koördinater van de aktie, Kiena Bouwer van De Haule, de draod weer oppakt.

Ieder jaor bezorgen zoe’n twintig vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte de bewoners van de Stellingwarver zorginstellings en verpleegtehuzen een prachtige morgen of middag mit de jaorlikse veurleesaktie.

Henny Feenstra lest veur in Sickenga-Oord Wolvega. Foto: Lenus van der Broek