Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

IM Kees Koopstra

In Memoriam Kees Koopstra  (*23 juli  1938 – †27 meert 2024)

An et aende van meert kreeg de Schrieversronte et verdrietige bericht dat Kees Koopstra uut Else wegraekt is. Kees was meer as twintig jaor een wardeerd lid van de schrieversklub Letterstreken. De schrievers van Letterstreken hebben him kennen leerd as een innemende, sociaole en rustige man, die bedochtzem was in zien woordkeuze. As geboren Fries het Kees him de Stellingwarfse tael in woord en in schrieveri’je eigen maekt, waordeur hi’j him thuusvuulde in zien omgeving. Kees het ommeraek vule wark daon veur de Schrieversronte, zoas boeken inpakken veur de sutelaktie en mithelpen an et archief. Hi’j ston altied klaor om de hanen uut de mouwen te stikken. De schrieversronte verlöst in Kees Koopstra een goeie vri’jwilliger.

De Schrieversronte weenskt Gerrie, de kiender en de kleinkiender vule starkte toe.

Foto: Rens Hooyenga