Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Negende Bergveldpries veur Harmen Houtman

De Stellingwarver schriever Harmen Houtman het maendagaovend 25 meert tiedens een feestelike bi’jienkomst in de karke van Berkoop de H.J. Bergveldpries uutrikt kregen uut hanen van Schrieversronte-veurzitter Klaas van Weperen.

De jury, onder veurzitterschop van Pieter Jonker, het op de feestelike aovend verslag uutbrocht van heur bevienings. De pries is niet alliend toekend veur de verhaelebundel As ik kiezen moch van Harmen Houtman uut 2018, mar ok veur meer as vuuftigjaorig schrieverschop en et op een bried terrein bruken van et Stellingwarfs.

Sund 1982 wodt de H.J. Bergveldpries veur de negende keer uutrikt. De pries bestaot uut de penning die deur beeldhouwer en medailleur Guus Hellegers destieds maekt is, uut een geldbedrag en uut een biezunder cultureel pergramme. Nao de uutreiking was d’r een pergramme om de Winterreise van Schubert henne mit et Nijkoor onder leiding van Klaas Peter van der Laan,  solisten en de schrievers Johan Veenstra en Anne Doornbos. Et pebliek, dat beston uut zo’n tachtig man, geneut ommeraek van disse mooie veurstelling.

Harmen Houtman (Nijeholtpade 1951) schrift al sund zien jeugd. An et begin van de zeuventiger jaoren in dezelde tied dat de Stellingwarver Schrieversronte uut aende zette, begon hi’j mit schrieven in et Stellingwarfs.

In 1980 verscheen zien eerste dichtbundel Weerzien, in 1983 Laot him niet valen, een kiendertenielstok in drie bedrieven. Laeter wodden de dichtbundels Veur de vorm (1994) en Dichterbi’j (2008) uutbrocht. In 2018 kwam de bundel As ik kiezen moch… uut, een bundel mit veural persoonlike, ontroerende verhaelen.

Jaorenlaank leverde Houtman ok bi’jdregen an de Stellingwarver Spreukekelinder. Verhaelen en gedichten van him kuj’ nog altied geregeld lezen in et tiedschrift De Ovend en op dISSe bladziede Stellingwarver Zaeken. Houtman het ok zo’n 400 lietteksten schreven veur onder eren The Flying Stars, Lammy Bruyns en Vroukje en Jeannette mar bi’jgelieks ok veur et straottheater De verdwenen peerden in 2018.

Harmen Houtman was bliede mit de pries, vertelde hi’j in zien dankwoord. De pries betekent veur him dat d’r wardering is veur zien schrieveri’je. Houtman zicht de pries ok as een anmoediging om deur te schrieven. “Nog hieltied vietert de tael me an tot ni’je uutdaegings in onderwarp en techniek.

De tied veur de kastdaegen fluustert me nóg elk jaor opni’j een verhael over aarm en riek in, mit een knipoge naor Scrooge & Marley. De jaorgetieden prikkelen mien penne tot mooie woorden over rooie sepiepe-beien en sporen in de sni’j. Een bezuuk an een tentoonstelling kan leiden tot een gedicht over kleuriek glas of schilderdoek, dat leven gaot.”

 

Bergveldprieswinner Harmen Houtman mit de penning maekt deur Guus Hellegers.

Foto: Lenus van der Broek