Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2020 – berichten en ni’jgies

Kursus Stellingwarfs: alle leerlingen slaegden!

Oflopen weke deden elf leerlingen van et Comprix College examen Stellingwarfs. Vanwegens et coronavirus gebeurde dat allemaole wat eers as de veurgaonde jaoren, want doe wodde een groot pat van et examen ofneumen bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Et examen was dit keer online, en dat bleek ok hiel goed meugelik.

Naodat de leerlingen et oflopen seizoen bi’j juf Ageeth Bos lessen Stellingwarfs volgd hadden, wodde alle opdaone kennis test mit o.e. een diktee Stellingwarfs. Alle examenopdrachten weren deur alle leerlingen goed uutvoerd, dat iederiene slaegde. Et gaot om: Hessel Kooistra (Garyp), Fardou Postma (Terwispel), Jelger Hulstijn (Wolvege), Jelle Jeeninga (Slijkenburg), Jildou Overwijk(Hemrik), Linde Smit(Terwispel), Thijs de Jong(Wolvege), Thomas Stelma (Haule), Marsha Veenma (Oosterwolde), Rosalynn Huismans(Wolvege) en Elske Dijkstra(Berkoop). Veur heur goeie prestaosies kregen alle leerlingen van SSR-direkteur Sietske Bloemhoff allemaole een certifikaot uutrikt én et boek ‘Sprokies van Grimm in et Stellingwarfs’.

Uut 2020:

Vroeger is veurgoed veurbi’j

‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’ is een spannend, mar ok ontroerend boek. Et gaot over Arjan Hoogeveen, die op een dag in 1990 in Twente mit een geweer in de auto stapt en naor zien geboortestreek Stelllingwarf ridt… Naodat de eerste drok van et boek (800 exemplaoren)...

Tuut en d’r uut!

In Else wodde oflopen weke deur Marcel Bos, hi’j is wethoolder van de gemiente Oost-Stellingwarf, een speciaol bod onthuld. Dat bod is vlakbi’j et schoeleplein plaetst en geft an dat kiender, die deur de oolden mit de auto brocht wodden, daor nog evenpies een tuut...

Et verhael van Zander

Et verhael van Zander. Oftewel: ni’j boek van de Stellingwarver Schrieversronte prissenteerd bi’j Pro Rege in Donkerbroek  Wiels op 15 november 2020 ok de perveensiaole verhaeleaovend was, verscheen in Donkerbroek in boekvorm et biezundere verhael De wereld van...

Kerndoelen Nedersaksisch beschreven

Hendrik Jan Bökkers is curriculumontwikkelder Nedersaksisch bi’j de Stichting Overiesselakedemie in Zwolle. Zien wark wodt meugelik maekt deur de perveensie Overiessel. Die het ok dit jaor 2020 de veurzittersrolle in de groep van Nedersaksische overheden die et...