Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2020 – berichten en ni’jgies

Odrie-pergramme Singeliers vierde de 1000ste uutzending

Odrie-pergramme Singeliers vierde de 1000ste uutzending.

Veur wie nog graeg een herhaeling van de jubileumuutzending heuren wil: die is nog es weer te heuren op vri’jdag 25 september, van 17.00 tot 19.00 ure

Veur de fans is et verplichte kost om op ’e vri’jdagmiddag en zundagmorgen naor et popelaire streekmeziekpergramme Singeliers bi’j de lekaole omroep Odrie te luusteren. Vri’jdag 25 september is d’r nog een herhaeling van de jubileumuutzending. Die uutzending is dus eerder uutzunnen en wodde prissenteerd deur Hans Koopmans, wiels technicus Jitze Hofstra de techniek dot en mit prissenteert. De geschiedenis van et pergramme kreeg ommedaenken en d’r was netuurlik veul meziek. Gien artiesten in de studio, wel weerommeblikken op veurgaonde uutzendings – deur de jaoren henne.

‘Singeliers’ is een Stellingwarfs woord veur biezunder. Niet alliend komt meziek in et Stellingwarfs an bod mar ok streekmeziek uut Grunningen, Overiessel, en Gelderlaand. Et wordt wekeliks omstebeurten deur een vuuftal mitwarkers in et Stellingwarfs prissenteerd. De prissentaoters bin allemaole fan van streekmeziek en genieten d’r van om de mooie meziek uut te zuken en te prissenteren. Daorbi’j verdiepen ze heur in de geschiedenis van de streektael en de artiest.

Et pergramme “Singeliers” is aanders, dat is neffens de gewoonte, wekeliks te beluusteren op de vri’jdagmiddag van 17.00 ure tot 18.00 ure. Et is zundags d’r nao opni’j te heuren tussen 10 en 11 ure morgens. Dat kan onder eren ok via de webstee van Odrie, ie moe’n dan even ‘live-stream’ anklikken. [bron: Odrie: Hendrik Betten; veerder: Ni’je Oost-Stellingwarver]

Uut 2020:

Johan Veenstra-Rink van der Veldepries 

‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’: roman van Stellingwarver schriever Johan Veenstra brengt him de Rink van der Veldepries  De winner van de Rink van der Veldepries dit jaor is de rondomtoe bekende Stellingwarver schriever Johan Veenstra mit zien boek ‘Vroeger is...

Vroeger is veurgoed veurbi’j

‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’ is een spannend, mar ok ontroerend boek. Et gaot over Arjan Hoogeveen, die op een dag in 1990 in Twente mit een geweer in de auto stapt en naor zien geboortestreek Stelllingwarf ridt… Naodat de eerste drok van et boek (800 exemplaoren)...

Tuut en d’r uut!

In Else wodde oflopen weke deur Marcel Bos, hi’j is wethoolder van de gemiente Oost-Stellingwarf, een speciaol bod onthuld. Dat bod is vlakbi’j et schoeleplein plaetst en geft an dat kiender, die deur de oolden mit de auto brocht wodden, daor nog evenpies een tuut...

’In Twielochten’ veerder as podcast

Vanwegens veul technische perblemen angaonde et uutzenden van ‘In Twielochten’ op ‘e lekaole zenders Odrie en Radio Weststellingwerf Centraal is in goed overleg besleuten om et pergramme alliend nog an te bieden as podcast. De opnaemen zullen m.i. november weer uut...

Et verhael van Zander

Et verhael van Zander. Oftewel: ni’j boek van de Stellingwarver Schrieversronte prissenteerd bi’j Pro Rege in Donkerbroek  Wiels op 15 november 2020 ok de perveensiaole verhaeleaovend was, verscheen in Donkerbroek in boekvorm et biezundere verhael De wereld van...

Kerndoelen Nedersaksisch beschreven

Hendrik Jan Bökkers is curriculumontwikkelder Nedersaksisch bi’j de Stichting Overiesselakedemie in Zwolle. Zien wark wodt meugelik maekt deur de perveensie Overiessel. Die het ok dit jaor 2020 de veurzittersrolle in de groep van Nedersaksische overheden die et...