Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Levertijd en verzending

Hieronder staat een passage uit de algemene voorwaarden betreffende de verzending en levering van uw bestelde producten: 

Stichting Stellingwarver Schrieversronte
Willinge Prinsstraat 10
8421 PE Berkoop/Oldeberkoop NL
Tillefoonnommer is: 0516-451108
Algemiene mailadres is:info@stellingwarfs.nl
KvK-nummer 41000418

versie 2022-V1.1

  Levering

  1. Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. De levering van fysieke boeken of CD’s aan inwoners van de Stellingwerven zal zonder portokosten worden verstuurd. Inwoners binnen Nederland, maar buiten de Stellingwerven betalen de landelijk geldende porto voor verzending.
  3. De levering van fysieke boeken of CD’s worden verzonden naar het opgegeven postadres. Na ontvangst betaling zullen wij uw bestelde producten binnen 48 uur verzenden (op werkdagen). In het weekend kunnen wij uw bestelling niet verwerken.
  4. De levering van het product (download van de e-boeken of luisterboeken) geschiedt op het, door de consument, opgegeven e-mailadres. Na akkoord betaling kunt u deze direct downloaden vanuit de ontvangen mail en webshop.
  5. De bestelde e-boeken of luisterboeken kunnen na positieve afronding van de door de consument betaalde producten, direct worden gedownload vanuit de bevestigde e-mail aan de door de consument opgegeven e-mailadres.
  6. Indien levering van een digitaal besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om het product alsnog toe te sturen. De ondernemer kan deze ‘misgelopen’ transactie digitaal nagaan. Hiervoor zijn, indien bovenstaand klopt, geen aanvullende kosten nodig.

  Wilt u de algemene voorwaarden lezen? Dat kan via deze link

  Heeft u andere vragen, neem dan vooral contact op met de Schrieversronte