Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Passetiedinge

Op zundag 13 oktober 2019 verleut Israël van Dorsten de boerkeri’je waor as hi’j jaorenlaank vaastezat en stapte een kefé in Runerwoold binnen. Op dat mement maekte hi’j him veurgoed los uut de geleufswereld van zien vader, die him vuufentwintig jaoren laank in zien macht had.

In et indrokwekkende boek Wij waren, ik ben. Weg uit Ruinerwold beschreef hi’j zien leven. Over et boek vertelt Israël op donderdagaovond 26 jannewaori in de aula van et Stellingwerf college in Oosterwoolde. D’r is nao de lezing gelegenhied om vraogen te stellen en zien boek an te schaffen en signeren te laoten.

Anvang: 20.00 ure
Entreepries: €10,-. Jongeren tot 18 jaor: €7,50. Inclusief 2 consumpties
Tickets allienig online via de webstee van de Stichting Kunstwerf: www.kunstwerf.com/evenementen