Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Gratis kursus Stellingwarfs

De Stellingwarver Schrieversronte het in 2022 et vuuftigjaorig jubileum vierd. Daoromme trakteert de Schrieversronte belangstellende inwoners op een gratis kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ an et begin van 2023.

As jim belangstelling hebben veur disse kursus Stellingwarfs, moej’ even een mailtien sturen an info@stellingwarfs.nl of jim kunnen ok even bellen tiedens kantooruren 0516-451108. De kursus wodt holen in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop.

Deur corona was et de leste jaoren haost niet meugelik om een kursus te geven. Gelokkig kan et now weer. Omreden et now een dure tied is mit hoge energiekosten veur elkeniene, geft de Stellingwarver Schrieversronte de inwoners de kaans om ommenocht kennis te maeken mit de Stellingwarver tael en kultuur.

Disse kursus is vanzels hatstikke interessaant veur meensken die de tael niet van huus uut mitkregen hebben, mar ok veur inwoners die alle daegen Stellingwarfs praoten, is d’r op disse kursus genog te leren. Want waor komt dat Stellingwarfs now aenlik weg, we wonen toch in Frieslaand? Hoe lange wodt d’r al in et Stellingwarfs schreven en wanneer schrieven we now een ‘ao’ en wanneer een ‘ae’? Veur et antwoord op zokke vraogen en vule meer orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte de kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’.

De Schrieversronte het erveren docenten, die op alle onderdielen van de tael ingaon: grammatika, spelling en schrieveri’je, mar ok geschiedenis en de natuur in de Stellingwarven kommen an bod.

I N S T A G R AM K U R S U S S T E L L I N GWA R F S O P E T I N T E R N E T