Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Schrieversronte en Eupen Stal 2022

Ok dit jaor stelt de Stellingwarver Schrieversronte ruumte in heur gebouw beschikber veur Eupen Stal/Open Stal. Eupen Stal is de keunstroute die al vieftig jaor de zommer in Berkoop kleurt. Dit jaor bin bi’j de Schrieversronte de kleurrieke hooltsneden en zwat-wit lino’s te zien van Tom Thijsse (1945) uut Muiden. Stichting Nobilis mit heur centrum veur prentkeunst op De Fochtel geft bi’j disse
tentoonstelling een boek uut mit 142 ofbeeldings, dat verschient op 23 juli. Van Tom Thijsse zien fleurige en humoristische wark bin d’r in Berkoop zoe’n veertig originele prenten te zien en te koop.

En et ni’je boek vanzels ok. In de hal van et Schrieversronte-gebouw bin de Schrieversronte-boeken en de belangriekste uutgiften van de Stichting Nobilis te koop. Johan Veenstra en Pieter Jonker zullen daor vier weken lang omstebeurten huusweren, wiels Roelof en Martha Dragt daor zo now en dan ok om de bulten springen zullen. Pieter Jonker: ‘Ja, dit is een prachtig disse saemenwarking tussen Eupen Stal, de Stellingwarver Schrieversronte en de Stichting Nobilis. Een saemenwarking waor we allegere baot bi’j hebben. Ja, netuurlik vien ik et mooi om nog even op et oolde nust weeromme te wezen. In et verleden hebben we in disse saemenwarking ok prachtige expesisies had bi’j de Schrieversonte: Johannes Mulders, Jan Battermann, Lou Strik, Anneke Kuyper en Peter Lazarov. Johan en ik, we gaon d’r veur!

Tom Thijsse was lerer an de Rietveld Academie en an de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Sund 2014 het hi’j mit riegelmaot een protte van zien wark schonken an de Stichting Nobilis, mar ok bemiddeld bi’j et verwarven van grote collecties van aandere keunsteners. Eupen Stal is van 23 juli tot en mit 21 augustus en middags van 13.00 tot 18.00 ure te bezuken. Eerst even een kaortien kopen bi’j de centraole kiosk op et Appie Tjalma Plein.