Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Wil ie ok mitsutelen?

Na een jaortien zonder sutelaktie in verbaand mit de coronacrisis het de Schrieversronte vleden jaor wel suteld, en zo as et now liekt, kuwwe van et jaor in september weer de diek uut te boeken verkopen. 

Op maendag 5 september gaon de sutelders mit de krojen naor tal van dörpen in West-Stellingwarf zoas beveurbeeld; Wolvege, Sonnege, Vinkege en Steggerde en dat gelt ok veur woensdag 7 en maendag 12 september. Op woensdag 14, maendag 19 en woensdag 21 is de sutelaktie in Oost-Stellingwarf te vienen In Berkoop, Ni’jberkoop, Makkinge, Elsloo en dielen van Appelsche en Oosterwoolde. Maendagaovend 26 september is een reserve-aovend, veur as et op iene van de aovends hadde regent.

Veur de uutgeveri’je van de Schrieversronte is et van groot belang dat de aktie goed verlopen zal. Zonder de opbrengst van de sutelaktie zol oonze Schrieversronte niet zorgen kunnen veur al die mooie Stellingwarver boeken die uutgeven wodden en prachtige prejekten die daon wodden. Bestuur, passeniel en vanzels de warkgroep die de aktie veurbereidt, hopen vanzels op ommeraek veul meensken die mithelpen willen om van disse altied zo gezellige aktie een groot sukses te maeken!

Zoas altied staon vanof vier ure de schaolen mit broties en heerlike sukerbolle klaor en wodt d’r zorgd veur koffie en thee. Ok nao de tied is d’r weer koffie, thee of fris mit wat d’r bi’j.  

Jow opgeven kan tillefonisch deur even te bellen mit et kantoor. Et nommer is 0516-451108. Opgeven via de mail kan vanzels ok, oons mailadres is info@stellingwarfs.nl

Mit mekeer hopen we vanzels op hiel veul sutelders! Daoromme: doe mit en geef je op! Graeg tot kiek es op maendag 5 september!