Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Stichting Stellingwarver Schieversronte en ’De Ovend’ vuuftig jaor

29 April 2022 bestaot de Stichting Stellingwarver Schrieversronte vuuftig jaor en dat geldt ok De Ovend. Daoromme verschient dit jaor een speciaol jubileumnommer van et Stellingwarfs tiedschrift en staon d’r op stellingplus.nl iedere weke bi’jdregen uutoolde jaorgangen https://www.stellingplus.nl/category/de-ovend-50-jaor/

Wie alle oolde Ovends graeg lezen wil, kan de pepieren versies lezen in de haandbiebeltheek van Stichting Stellingwarver Schrieversrondte. De digitaole versies bin te vienen op  stellingia.nl. https://www.stellingia.nl/de-ovend/

de ovend eerste uitgifte