Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Langeofstaanspad ‘Het Stellingenpad’

Vandemiddag 24 april 2022 kwam d’r een meraokels aorig boek op ‘e wereld, of beter: een ni’je kuiergids. Die brengt je via een route van 263,4 km deur et hiele Stellingwarver taelgebied. Netuurlik kuj’ zoks ok i’j stokkies en beties doen, of ie nemen een peer lopies die je et aorigste lieken. Et is niet zomar een gids. Een mennigte an mitwarkers het de route uutzet, aanderen hebben historische, laandschoppelike, Stellingwarfs-taelkundige en literaire infermaosie en tekstdielen inbrocht. Et boek het ok een schat an foto’s, tekenings en laandkaorten en -kaorties, uteraord betrekking hebbende op ‘e route as gehiel. In disse gids woj’ mitneumen deur de bekende Stellingwarver griffioen, en dat gebeurt deur et hiele taelgebied van et Stellingwarfs, dus ok deur Stienwiekerlaand en een aangreenzende raand van Drenthe.

In een mooie bi’jienkomst op ‘e Boerestreek in Appelsche prissenteerde diezelde griffoen ok et eerste exemplaor – in de eupen locht, en wel an Henny Lussing uut Berkoop, van hannekemi’jers-komof – trekkers bi’j uutstek weren dat. Berkoper zanger Karst Berkenbosch brocht, mit een extra begeleider, een peer Stellingwarver lieties bi’j gelegenhied van de prissentaosie. Berkenbosch het ok mitwarkt an et boek, o.e. mit kultuurhistorische verhaelen en belevingsverhaelen.
Veurofgaond an de prissentaosie wodde stillestaon bi’j et wegraeken van Marian Nesse in feberwaori van dit jaor. Zi’j het heufdinitiatiefnemer west van de ni’je gids. Ze het veul daon an de saemenstelling van de gids.
Et ri’j anwezige pebliek dee nao de prissentaosie mit an een kuier van zoe’n vuuf kilemeter, roegweg zegd in een grote boge om de Bosbarg henne. Krek as om de prissentaosie henne was d’r ok ‘in de loop’ te genieten van folky meziek op een tal punten in de kuier. Kotomme, et was, zoas zoks wel nuumd wodt, een feestelik gebeuren.
De gids is uutgeven deur et Nivon, en is bi’j die netuurinstaansie te bestellen: https://nivon.nl/webshop. De pries is € 17,50. Ok de Stichting Vrijstaat de Stellingen kan et boek leveren (vrijstaatdestellingen@gmail.com).