Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Sutel mit!

Sutel mit in september

In september gaon de vri’jwilligers van de Schrieversronte weer de diek uut te boeken verkopen. De sutelaksie zal uut aende gaon op maendag 9 september. Dan gaon de sutelders mit de krojen naor tal van dörpen in West-Stellingwarf, en dat gelt ok veur woensdag 11 en maendag 16 september. Op woensdag 18, maendag 23 en woensdag 25 september is de sutelaktie in Oost-Stellingwarf te vienen.
In 2023 hawwe een goeie opbrengst en wi’j hopen dawwe die in 2024 ok weer hebben. Dat kan as jim allemaole mithelpen.
Jow opgeven kan tillefonisch deur even te bellen mit et kantoor. Et nommer is 0516-451108. Opgeven via de mail kan vanzels ok, oons mailadres is info@stellingwarfs.nl

Daoromme: doe mit en geef je op! Graeg tot kiek es op maendag 2 september!

In september 2023 sutelde burgemeester Jack Werkman van Ooststellingwarf mit in Berkoop. Foto: Lenus van der Broek