Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Sutelen mit de burgemeester

De Schrieversronte is in september weer drok an et sutelen. Vuuf aovends gaon vri’jwilligers van de Schrieversronte op pad mit een kroje om Stellingwarver boeken te verkopen.

De laeste aovend hulp burgemeester Jack Werkman van Ooststellingwerf mit om boeken an de man te brengen. Getuge de foto gong dat hiel aorig.

foto: Lenus van der Broek