Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Ni’j boek ‘Appèl jongelui’

Ni’j boek bi’j de Schrieversronte

Zaoterdag 23 september is et boek Appèl jongelui van Cees van der Velde uut Appelsche prissenteerd in Beilen. Omdat Cees schrif in de tael van d’Olde Smilde (Hoogersmilde) is disse uutgave een saemenwarking tussen de Stellingwarver Schrieversronte en het Drentse Huus van de Taol. De tael van De Smilde kuj’m Stellingwarfs numen, mar ok wel Drents.

Cees schrif over zien diensttied begin jaoren ’80.

In 1997 is de opkomstplicht veur militaire dienst afschaft en vanof dat jaor bestiet het Nederlaandse leger allent nog uut beroepsmilitairen. Veur die tied mussen de mieste gezonde jongen van achttien jaor heur melden. Cees van der Velde (1964) was d’r iene van; hij mus opkommen in 1983. Dat het leger niks veur hum was, wus hij van te veuren al. In Appèl jongelui beschref hij hoe hij zich deur de veertien maond militaire dienst henneslaon hef. In het boek wordt komische en serieuze veurvallen beschreven en de verteltoon is zo natuurlijk daj bij het lezen haost het gevuul hebt dat Cees naost joe zit te praoten.

Et boek is te koop bi’j de boekhandel, bi’j de Schrieversronte mar ok in et menu bi’j boeken op disse webstee kuj’ et kopen.