Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Zelden wor ik nog bliede van et ni’js

Hier is et te dreuge, daor weer vusen te nat

De regering is demissionair, ligt op zien gat

Bossen staon in de braand, huzen vatten vuur en vlam

Oorlog legt de graonhaandel naor aarme lanen lam

Et waeter van oonze rivieren is eernstig versmeerd

De migraosiediel mit Tunesië, gaot die niet op ‘e kop verkeerd?

Ik zocht mar es en gao over tot de odder van de dag

Niet gerust, niet hiel bliede mar dan inienend komt toch die lach…

Et initiatief van de buurtcamping komt op ‘e tillevisie veurbi’j!

Ik zie bliede gezichten, speulende kiender, allemaol tenten op een ri’j

Et park wodt ommetoverd tot een smoek campingplak

Alle bewoners, die de buurt riek is, vienen hier heur gerak

Even een peer daegen vekaansie holen is et idee, even van huus

Ni’je erverings dielen mit et vertrouwde van thuus

Zo leer ie alle meensken kennen die in jow buurt wonen en warken

En dat zal grif de onderlinge baand verstarken

Zoe’n initiatief zorgt veur inspiraosie, is veur vrundschoppen een behoold

Disse daegen van plezier en vertier nemen de kiender mit in heur onthoold

Doukies op schoele kommen heur aeventuren en verhaelen grif weer te praot

Ik mag lieden dat in de kommende jaoren in mennig park zoe’n buurtcamping staot!

In et Parool wodt zoks as een ‘ideaole saemenleving in et klein’ omschreven

Daor wiwwe en moewwe mit mekere zoveul meugelik naor streven.

 

Attie Nijboer