Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Mooie prissentaosie ni’j boek Johan Veenstra

In mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae is vri’jdagaovend 14 juli et ni’je boek van Johan Veenstra prissenteerd: de verhaelebundel Naozoemerlaand. Et was een mooie literaire aovend. Johan Veenstra las zels twie verhaelen uut zien ni’je boek veur. De meziek wodde verzorgd deur de Friese zangeresse Grytsje Kingma uut Suntjehannesge. Grytsje hat twie lieties speciaol veur Johan schreven. Een Friese tekst op Danny boy, et lietien waor Johan Veenstra zo van hoolt en een Stellingwarver tekst op My Bonnie is over the ocean.

Abel Darwinkel, direkteur van de Schrieversronte, hul een kotte prissentaosie over et ni’je boek. Hij leut zien dat d’r in et ni’je boek van Johan Veenstra vule verwiezings zitten naor ere schrieveri’je en meziek.
Et eerste exemplaor van et boek wodde anbeuden an Frits van der Vinne van boekhaandel Zwikstra in Wolvege. Hi’j het deur de jaoren henne een protte Stellingwarver boeken verkocht. Nao 125 jaor hoolt Zwikstra lichtkaans op te bestaon. De femilie Van der Vinne stopt d’r in ieder geval mit. Lao’we hopen dat de boekhaandel overneumen wodden kan deur iene die krek zovule liefde veur et boekevak het as Frits van der Vinne altied hadde!
Naozoemerlaand is te koop in alle goeie boekwinkels veur 16,95 euro, bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, tiedens de sutelaktie, en bi’j de schriever, thuus in Ni’jhooltpae. Tiedens de keunstmannefestaosie Eupen Stal in Berkoop, van 29 juli t/m 27 augustus, signeert Veenstra praktisch elke dag zien ni’je boek in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Dit is de zesde keer dat hi’j een maond laank op ’e Eupen Stal boeken an de man brengt. Krek as vleden jaor is d’r in de hal van et Schrieversronte-gebouw een gezaemelike boekekraom mit Stichting Nobilis van De Fochtel.

Naozoemerlaand is een bundel mit 28 meerst ontroerende verhaelen. Johan Veenstra schrift zoas altied beeldend en herkenber over hiele verschillende meensken. Et kun je naosten wezen of je buren. Et kan de schriever zels wezen of de lezer. Ie zien et leven van al die meensken en wat ze mitmaeken as et waore veur je ogen gebeuren en beleven mit wat as zi’j beleven. En dat allemaole in et mooist daenkbere Stellingwarfs. Laot je mitnemen, verrassen en ontroeren deur de schriever. Mar geniet veural van al die biezundere en mooie verhaelen.