Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2017 – berichten en ni’jgies

De Hollebomebos: ni’j kienderboek in et Stellingwarfs

In de kienderboekeweke verscheen op 10 oktober in de biebeltheken van Wolvege en Oosterwoolde et ni’je Stellingwarver kienderboek De Hollebomebos van Herma Stroetinga. Et van oorsprong Drentse boek wodde in et Stellingwarfs vertaeld deur Sietske Bloemhoff. In Oosterwoolde wodde ien van de eerste beide exemplaoren van et ni’je boek anrikt an burgemeester Harry Oosterman. Daornaost kregen ok Herma Stroetinga en Trudy Kramer – die zorgde veur hiele mooie kleurige prenten in et boek – een Stellingwarver Hollebomebos. In Wolvege rikte Schrieversronte-veurzitter Doeke Duursma et ere eerste exemplaor uut an burgemeester Gerard van Klaveren van West-Stellingwarf. Vervolgens lazzen beide burgemeesters – netuurlik in et Stellingwarfs – een verhael veur uut De Hollebomebos. Et veurlezen wodde daornao in Wolvege overneumen deur Femmy van Veen uut Hooltpae. Femmy is niet alliend bekend as ‘veurleesstemme’ veur et vak hiemkunde, mar ze is riegelmaotig te heuren in et streektaelmeziekpergramme Singeliers op de lekaole omroepen. In Oosterwoolde wodde et veurlezen overneumen deur Berna Brinkman. Berna orgeniseerde daor in opdracht van de gemiente Oost-Stellingwarf i.s.m. de biebeltheek een prachtig pergramme veur de hiele kienderboekeweke.

In et twiede pat van de veurleesmiddag las oold-onderwiezeres en Schrieversronte-bestuurslid Grietje Bosma uut Sunnege de ooldere jeugd in Wolvege veur uut de novelle Spanning in de Koepelbos van Sjoukje Oosterloo. In Oosterwoolde gebeurde dat deur biebeltheekmitwarkster Klaasje Herder. In die biebeltheek wodde et veurlezen ofwisseld mit prachtige meziek van de Molukse meziekgroep Bergaul.

e 19 verhaelties in De Hollebomebos bin veural geschikt veur kiender van zoe’n 4 t/m 8 jaor. Van et ni’je boek stelt de Stellingwarver Schrieversronte twie exemplaoren beschikber veur alle basisschoelen in Oost- en West-Stellingwarf in et kader van et vak Hiemkunde.

De Hollebomebos is rondomtoe te koop in de Stellingwarver boekwinkels en bi’j de Schrieversronte zels veur 14,50 euro.

Uut 2017:

Symposium 1517-2017

Tegere mit de ‘Historische Vereniging Appelscha e.o.’, de ‘Historische Vereniging Oosterwolde e.o.’ en de ‘Vereniging Historie Weststellingwerf’ hoolt de Stellingwarver Schrieversronte op vri’jdagmiddag 19 meie een biezunder symposium, et ‘Symposium 1517 – 2017’. Op...

SSR stelt Raod van Advies in

De Stellingwarver Schrieversronte het sund donderdag 16 meert een Raod van Advies. De Raod wodde deur et bestuur van de stichting insteld omreden et de hieltied meer mit heufdzaekelik toekomstgerichte zaeken te maeken krigt die veural op bestuurlik terrein liggen. Om...

Fietstocht Oolde- en Ni’jlaemer

Tiedens de Stellingwarver Dag op zaoterdag 1 juli wodt in Oolde- en Ni’jlaemer een kulturele smartphoneroute holen. Onderwegens kommen de dielnemers mit tal van biezunderheden van en in et gebied in de kunde. Zo vertelt Sipke de Jong bi’j de klokkestoel van Ni’jlaemer...