Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2017 – berichten en ni’jgies

Feestelike Stellingwarver aovend in Oolde- en Ni’jlaemer

De aovend van de Stellingwarver Dag op 1 juli in Oolde- en Ni’jlaemer wodt ongetwiefeld een feestelike aovend. Dat zal mitien al blieken doen nao de eupening van de aovend as et pergramme begint mit een prissentaosie van de ooldste leerlingen van basisschoele ’De Lamer’. Zi’j laoten in die veurstelling zien wat ze in de weke veurofgaonde an de Stellingwarver Dag tiedens een Stellingwarfs projekt allemaole daon hebben. Veul ommedaenken is d’r in et projekt veur de netuur, en dan mit naeme et waeter in de omgeving. Zo zorgt Fryske Geamitwarker Henk Jager van Berkoop veur een exkursie mit as thema ‘Waeterbesies’, d’r wo’n Stellingwarver verhaelen verteld, de leerlingen schrieven Stellingwarver gedichten en d’r is et daans- en expressieprojekt rond verhaelen over de Stellingwarver moes Piepmoes.

Nao de leerlingen van De Lamer zorgt et smatlappekoor ‘Kommer en Geklach’ uut Spange veur een optreden waor de zael wis en zeker bi’j betrokken wodden zal.

Schriever Freddie de Vries van Hooltpae lest nao et schoft een peer van zien humoristische verhaelen veur. Veur veul meensken bin et verhaelen mit herkenbere situaosies, en de wieze waorop die deur de schriever naor veuren brocht wodden, maekt die verhaelen nog vermaekeliker.

De tenielklub van de dörpen komt ok al mit veul humor om de hoeke kieken. Leden d’r van speulen de hilarische ienakter ‘Boer, jow varken het mien hond beten’.

De Stellingwarver aovend wodt ofsleuten mit gezellige meziek. D’r is dan nog even alle tied om mit mekeer nao te genieten van de dadde Stellingwarver Dag.

De aovend wodt prissenteerd deur Klaas van Weperen, veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte, en Hendrik Fokkema, siktaoris van die stichting.

De toegang van alle aktiviteiten is ommenocht. De Stellingwarver Dag wodt veur iederiene in en buten Stellingwarf anbeuden deur de verienings van Plaetselik Belang van Ooldelaemer en van Ni’jlaemer, basisschoele De Lamer en de Stellingwarver Schrieversronte.

Uut 2017:

Symposium 1517-2017

Tegere mit de ‘Historische Vereniging Appelscha e.o.’, de ‘Historische Vereniging Oosterwolde e.o.’ en de ‘Vereniging Historie Weststellingwerf’ hoolt de Stellingwarver Schrieversronte op vri’jdagmiddag 19 meie een biezunder symposium, et ‘Symposium 1517 – 2017’. Op...

SSR stelt Raod van Advies in

De Stellingwarver Schrieversronte het sund donderdag 16 meert een Raod van Advies. De Raod wodde deur et bestuur van de stichting insteld omreden et de hieltied meer mit heufdzaekelik toekomstgerichte zaeken te maeken krigt die veural op bestuurlik terrein liggen. Om...

Fietstocht Oolde- en Ni’jlaemer

Tiedens de Stellingwarver Dag op zaoterdag 1 juli wodt in Oolde- en Ni’jlaemer een kulturele smartphoneroute holen. Onderwegens kommen de dielnemers mit tal van biezunderheden van en in et gebied in de kunde. Zo vertelt Sipke de Jong bi’j de klokkestoel van Ni’jlaemer...