Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

2017 – berichten en ni’jgies

Ni’j prenteboek veur ukken: Muske Tiemen Eerste exemplaor veur wethoolder Jelmer van der Zee

Op woensdagmorgen 1 september verschient et eerste prenteboek van Stien van Anne (Christine Mulder) uut Wolvege. Et eerste exemplaor zal deur de schriefster overhaandigd wodden an wethoolder Jelmer van der Zee van West-Stellingwarf. De feestelike bi’jienkomst is in schoele Zuud in Wolvege, bi’j de kiender van groep 1 en 2.

Et boek Muske Tiemen is hielemaole in kleur drokt op et fermaot A-4. Et vertelt et verhael over een joongien dat graeg vliegen wil. Dat lokt as bliekt dat hi’j vleugelties kregen het en een muskien wodden is. Tiemen vligt naor alderhaande dieren toe en vragt as zi’j ok vliegen willen, krek as him. Mar dat is niet et geval, en uuteindelik vint et muskien et vliegen minder mooi as dat hi’j docht had doe hi’j nog een joongien was.

Et verhael over et muskien is bi’j uutstek geschikt veur de leeftiedsgroep van kiender van twie tot vuuf jaor. Dat komt omreden et verhael goed in mekaander stikt, mar ok omdat Stien van Anne op een prachtige meniere mit de tael ommegaot. Daornaost het ze veur hiele mooie en ansprekende illestraosies zorgd, et gaot daorbi’j om kollages van biezundere soorten behang.

Muske Tiemen zal tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag op 29 september ok uutdield wodden an alle basisschoelen, mar zal laeter ok anbeuden wodden an alle ukkespeulplakken. De Stellingwarver Schrieversronte stelt de boeken veur basisschoelen en ukkespeulplakken ommenocht beschikber.

Muske Tiemen is onderhaand et twaelfde kienderboek in et Stellingwarfs.

Uut 2017:

Historisch Symposium 500 jaor gemienten

Historisch Symposium naor anleiding van de viering 500 jaor gemienten Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende: suksesvolle middag mit veul mooie info Zoe’n 75 personen maekten vri’jdagmiddag in et MFA van Berkoop et biezundere Symposium 1517-2017 mit. Dit...

Symposium 1517-2017

Tegere mit de ‘Historische Vereniging Appelscha e.o.’, de ‘Historische Vereniging Oosterwolde e.o.’ en de ‘Vereniging Historie Weststellingwerf’ hoolt de Stellingwarver Schrieversronte op vri’jdagmiddag 19 meie een biezunder symposium, et ‘Symposium 1517 – 2017’. Op...

SSR stelt Raod van Advies in

De Stellingwarver Schrieversronte het sund donderdag 16 meert een Raod van Advies. De Raod wodde deur et bestuur van de stichting insteld omreden et de hieltied meer mit heufdzaekelik toekomstgerichte zaeken te maeken krigt die veural op bestuurlik terrein liggen. Om...

Fietstocht Oolde- en Ni’jlaemer

Tiedens de Stellingwarver Dag op zaoterdag 1 juli wodt in Oolde- en Ni’jlaemer een kulturele smartphoneroute holen. Onderwegens kommen de dielnemers mit tal van biezunderheden van en in et gebied in de kunde. Zo vertelt Sipke de Jong bi’j de klokkestoel van Ni’jlaemer...