Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

Harmen Houtman wint H.J. Bergveldpries

De Stellingwarver schriever Harmen Houtman krigt op maendagaovend 25 meert tiedens een feestelike bi’jienkomst in de karke van Berkoop de H.J. Bergveldpries uutrikt. De jury brengt op de feestelike aovend uutgebreid verslag uut van heur bevienings, mar wil alvast mitdielen dat de pries niet alliend toekend wodt veur de verhaelebundel As ik kiezen moch van Harmen Houtman uut 2018, mar ok veur meer as vuuftigjaorig schrieverschop en et op een bried terrein bruken van et Stellingwarfs.

 

Sund 1982 wodt de H.J. Bergveldpries veur de negende keer uutriekt. De pries bestaot uut de penning die deur beeldhouwer en medailleur Guus Hellegers destieds maekt is, uut een geldbedrag en uut een biezunder cultureel pergramme. Et bestuur benuumde in de haast van 2023 Ingeborg Nienhuis, Peter Hiemstra en Pieter Jonker as jury van de pries. Zi’j nammen de tied om een oordiel te geven over alle Stellingwarver publikaosies en producties uut de periode 2017 tot en mit 2022. Harmen Houtman (Nijeholtpade 1951) schrift al sund zien jeugd. An et begin van de zeuventiger jaoren in dezelde tied dat de Stellingwarver Schrieversronte uut aende zette, begon hi’j mit schrieven in et Stellingwarfs. In 1980 verscheen zien eerste dichtbundel Weerzien, in 1983 Laot him niet valen, een kiendertenielstok in drie bedrieven. Laeter wodden de dichtbundels Veur de vorm (1994) en Dichterbi’j (2008) uutbrocht. In 2018 kwam de bundel As ik kiezen moch… uut, een bundel mit veural persoonlike, ontroerende verhaelen. Jaorenlang leverde Houtman ok bi’jdregen an de Stellingwarver Spreukekelinder. Verhaelen en gedichten van him kuj’ nog altied geregeld lezen in et tiedschrift De Ovend en op de bladziede Stellingwarver Zaeken van de beide Stellingwarver kraanten. Houtman het ok zo’n 400 lietteksten schreven veur onder eren The Flying Stars, Lammy Bruyns en Vroukje en Jeannette mar bi’jgelieks ok veur et straottheater De verdwenen peerden in 2018. De H.J. Bergveldpries is niet de eerste keer dat Houtman een pries wint mit zien schrieveri’je. Zo wun hi’j in 2006 de Stellingwarver Schriefwedstried mit zien ienakter: Een hiete dag. In 2016 wun hi’j de eerste pries in de verhaelewedstried van STEM (Stichting Taalpodium Emmen) mit et verhael Een zaacht vellegien. In 2022 vertaelde hi’j et kienderboek De boom met het oor van Annet Schaap in et Stellingwarfs: De boom mit et oor. Houtman schrift ok geregeld teksten in et Fries en Nederlaans. Op www.stellingwarfs.nl kuj’ een stokmennig verhaelen en gedichten lezen van Harmen Houtman. De H.J. Bergveldpries is begin jaoren ’80 opzet deur de gemienten Oost- en Weststellingwarf. Ze hebben laeter de verantwoordelikhied veur de pries en de orgenisaosie bi’j de Stichting Stellingwarver Schrieversronte legd. Eerst was de pries twiejaorliks. Laeter wodde besleuten dat de pries ien keer in de zes jaar uutriekt wodt. De pries wodde toekend an Hendrik Vondeling (1982), Johan Veenstra (1984 en 1991), Pieter Jonker (1986), Fokke Middendorp (1996), Henk Bloemhoff (2003), de Stichting Stellingwarver Schrieversronte (2009) en Ruurd Jelle van der Leij en Freddie de Vries (2016). Et doel van de pries is et anvieteren van et verzorgd bruken van et Stellingwarfs in verschillende domeinen, et mitwarken an et uutbouwen van de Stellingwarver kultuurtael en et mitwarken an een betere gruui en bluui van et Stelllingwarfs. Bergveld (1902-1966) zol niet aanders wild hebben, zuwwe mar zeggen.

Foto: Lenus van der Broek