Logo 50 jaar Stellingwerver schrieversronte

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur, mit historisch en volkskundig archief

Ni’js

IM Koosje Hornstra (*18-09-1945 – †29-02-2024)

Vleden weke is oonze vri’jwilliger Koosje Hornstra uut de tied raekt. Koosje was jaorenlang lid van de schrieversklub Letterstreken die ien keer in de zes weken bi’j de Stellingwarver Schrieversronte bi’j mekeer kwam om et schriefwark te bespreken. Now en dan publiceerde zi’j wark in o.e. de Stellingwarver kraanten, de Spreukekelinder en et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. Van De Ovend was zi’j redakteur van 2000 tot en mit 2013 en veur die tied het ze ok een hiel schoft in et bestuur van de Schrieversronte zeten.

Sund een jaor of twieje keek ze de bladziede Stellingwarver Zaeken nao op kleine schrieffouties zoas ze dat ok dee veur pattie meensken van Der Izzerd die in et Stellingwarfs schrieven. De Schrieversronte verlöst in Koosje een goeie vri’jwilliger mar veural een aorige vrouw die altied wel even mithelpen of mitdaenken wol.

De Schrieversronte weenskt heur man Chiel en de beide zeunen veul starkte toe.

Hieronder kuj’ twie gedichten van Koosje lezen:

Roodbossien

 Et voegelhusien veur et ruut

is daegeliks een hiel vertier

staot niet alliend daor veur de sier

de voegels vliegen in en uut

 

onder de struke zonder geluud

de zwatte kaeter een schraander dier

daenkt: ‘gieniene zicht me hier

al zit ik ze haost op ’e huud!’

 

et roodbossien hipt wat op ’e grond

en pikt een krummeltien brood

dan vliegen veerties in et rond

 

die kaeter is wel hier arg groot

versleugen, de haand veur de mond

zie ik; et voegeltien is dood.

Koosje Hornstra

 

Vri’jhied 

 De koolde sniedt me in ’t gezicht

de iesblauwe locht een schilderi’j

in disse lift vuul ik me vri’j

vuul ik me nargens toe verplicht

 

Thuus zwaorder dan ’t gewicht

zak ik hiel diepe in de sni’j

die sporen aachtervolgen mi’j

et leven vaalt me lang niet licht

 

In de bargen boven alles uut

zie ’k deur een grote roze brille

koester de zunne op mien huud

 

Laeter herinner ’k me de wille

staonde aachter ’t regenruut

zet ik mien gedaachten stille.

Koosje Hornstra

foto: Lenus van der Broek